HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Schoolpleinregels Van der Muelen-Vastwijkschool en basisschool De Triangel

Schoolpleinregels Van der Muelen-Vastwijkschool en basisschool De Triangel

Dit item is verlopen op 12-08-2018.

Om overlast en vandalisme door jeugdigen bij de Van der Muelen-Vastwijkschool en basisschool De Triangel zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen, is in samenwerking met de schoolleidingen en de politie een aantal schoolpleinregels opgesteld. Deze regels zijn op borden samengevat. Vandaag zijn deze borden geplaatst op de schoolpleinen van de beide Singelscholen.

Waarnemend burgemeester Van Bochove onthulde de borden, samen met de schoolleiding en de kinderen. Van Bochove: “Om ervoor te zorgen dat de jeugd zich aan deze afspraken houdt, is de politie belast met de handhaving van openbare orde en veiligheid op straat en op het schoolplein. Zij kan alleen handelen op basis van meldingen en/of aangiftes. Aan omwonenden is daarom ook gevraagd om melding te doen, wanneer overlast of vernielingen worden geconstateerd.”

De politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) besteden aandacht aan  overlastsituaties en zullen, indien mogelijk, maatregelen nemen op het moment dat overlast of vandalisme wordt geconstateerd.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken