HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Schoolbesturen Weespersluis ondertekenen convenant

Schoolbesturen Weespersluis ondertekenen convenant

Dit item is verlopen op 27-07-2017.

Na de vaststelling van het krediet voor de tijdelijke school is een nieuwe stap gezet om te komen tot één brede school in Weespersluis, waarin de gemeente, betrokken schoolbesturen, kinderopvang en sport samen optrekken. In het complex zullen twee zelfstandige scholen gevestigd zijn: één school van ASKO en één samenwerkingsschool van Stichting Spirit en Talent Primair. Dinsdag 27 juni hebben ASKO, Stichting Spirit en Talent Primair met elkaar een convenant getekend waarmee zij hun onderlinge samenwerking vastleggen.

Inhoud convenant

De drie schoolbesturen geven aan dat het ontwikkelen van brede scholen in samenwerking beter mogelijk is. Bovendien vergroot het de financiële mogelijkheden. Ze hebben afgesproken de vrijheid van schoolkeuze voor ouders zoveel mogelijk te waarborgen en het huidige systeem van leerlingentoedeling uit te breiden naar de Bloemendalerpolder. In de nieuwe school zal ASKO kernwaardengedreven onderwijs aanbieden. Spirit en Talent Primair willen als een informele samenwerkingsschool gaan opereren met een gezamenlijk aanbod van oecumenisch en openbaar gefundeerd onderwijs. Basisuitgangspunt hierbij is dat op beide nieuwe scholen evenveel leerlingen geplaatst gaan worden. Vanaf het moment dat de nieuwe brede school gereed is en het geven van onderwijs in de Bloemendalerpolder van start gaat zal de instroom van kleuters op de Jozefschool in de Blomstraat worden beëindigd. De Jozefschool zal naar verwachting rond 2026 worden gesloten.

Proces tot een brede school

Waar het convenant de inhoudelijke samenwerking regelt zijn gemeente en schoolbesturen ook hard aan het werk met de bouwkundige vormgeving van de brede school. Binnenkort worden de  programma’s van eisen vastgesteld waarin de eisen voor de nieuwbouw staan omschreven. Vervolgens vindt een architectenselectie plaats waarna het ontwerptraject zal aanvangen. Parallel hieraan wordt Papelaan 99, het bedrijfsverzamelgebouw waarin de tijdelijke school gehuisvest wordt, aangepast. De tijdelijke schoollocatie, die bedoeld is voor nieuwe leerlingen uit het postcodegebied, zal in 2018 worden geopend.

Meer informatie

Vanaf 1 juli is er op de gemeentelijke website, www.weesp.nl/weespersluis, meer informatie over de nieuwe brede school in de Bloemendalerpolder te vinden. Regelmatig zullen hier updates worden geplaatst en ook komt hier informatie over onderwijskundige invulling en de wijze van aanmelden. Voor informatie over aanmelding van leerlingen voor de bestaande scholen in Weesp kunt u de website van de betrokken scholen raadplegen of met de schooldirecties contact opnemen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken