HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Samenwerkingsovereenkomst voor realisatie Brede School Weespersluis

Samenwerkingsovereenkomst voor realisatie Brede School Weespersluis

Dit item is verlopen op 29-09-2017.

Er is weer een stap gezet! Afgelopen vrijdag, 8 september, hebben de ASKO, Stichting Spirit, Talent Primair en Gemeente Weesp een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de realisatie van Brede School Weespersluis. Hiermee is de definitiefase afgerond en zijn de afspraken vastgelegd aangaande de ontwikkeling van de Brede School in de Bloemendalerpolder. De samenwerkingsovereenkomst is een vervolg op het in juni ondertekende convenant tussen de schoolbesturen betreffende de inhoudelijke samenwerking. Naast twee basisscholen zal de Brede School bestaan uit een sporthal met drie zaaldelen, een dorpshuis, ruimtes voor vroeg voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang en een verenigingsruimte.

Inhoud samenwerkingsovereenkomst

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de gemeente en schoolbesturen in gezamenlijk overleg tot realisatie van de Brede School komen. Daartoe is een projectorganisatie opgezet. Ook is vastgelegd dat de gemeente bouwheer wordt en daarmee als opdrachtgever en contractpartij voor de ontwerpende en uitvoerende partijen zal optreden. De schoolbesturen zijn en blijven verantwoordelijk voor de onderwijskundige aspecten en zullen na oplevering van de Brede school het juridisch eigendom van de scholen krijgen. Bovendien zijn afspraken vastgelegd aangaande de geplande fasering, de kwaliteitsnormen en de financiering.

Vervolg

De vastgelegde afspraken dienen samen met de reeds vastgestelde programma‚Äôs van eisen als uitgangspunt voor de ontwerpfase. In de aankomende maanden worden een architect, projectmanager en verschillende adviseurs geselecteerd. Ook wordt de gemeenteraad krediet voor de financiering gevraagd. Beoogde aanvang van de ontwerpfase is begin 2018. Ook zijn partijen momenteel druk bezig met de tijdelijke schoollocatie aan Papelaan 99, die in 2018  wordt geopend. 

Meer informatie

Op de gemeentelijke website, www.weesp.nl/weespersluis, is meer informatie te vinden over zowel de Brede School, de tijdelijke huisvesting als over de nieuwe wijk Weespersluis. Regelmatig zullen hier updates worden geplaatst en ook komt hier informatie over de onderwijskundige invulling van de scholen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken