HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren moet geïntensiveerd worden

Samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren moet geïntensiveerd worden

Dit item is verlopen op 01-11-2014.

Gemeenteraad Weesp reageert op rapport ‘Gooi en Vechtstreek, regio met een plus!?’
 

De gemeenteraad van Weesp heeft in de vergadering van 18 september jl. een definitieve reactie vastgesteld naar aanleiding van het rapport ‘Gooi en Vechtstreek, regio met een plus!?’ van de verkenners over de bestuurlijke toekomst van de Gooi en Vechtstreek. De samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren moet volgens hem juist geïntensiveerd worden.

In het rapport van de verkenners wordt geadviseerd de samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) niet verder te intensiveren. De gemeenteraad van Weesp denkt hier anders over. De gemeenteraad is samen met het college van mening dat het bestuur van de gemeente Weesp vooral verantwoordelijk is voor de bestuurskracht van de gemeente Weesp. De gemeente Weesp heeft vanuit die gedachte ook altijd meegewerkt aan de herindelingsprocedure. Nu die herindelingsprocedure niet tot een goed einde is gekomen heeft de gemeenteraad in het belang van Weesp gekozen voor de samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren. 

Ook de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben in eerste instantie positief gereageerd op de samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren. De gemeenteraad ziet samenwerking met Hilversum op korte termijn niet zitten. Het advies van de verkenners dat Hilversum zich opnieuw moet uitvinden is goed maar een cultuurveranderingsproces kost veel tijd. Die tijd heeft de gemeente Weesp simpelweg niet met alle taken die op haar afkomen. Overigens is het voor de gemeenteraad goed voorstelbaar dat de gemeente Hilversum zich op termijn aansluit bij het SWW samenwerkingsverband. 

In de reactie van de gemeenteraad op het rapport van de verkenners wordt de provincie ook opgeroepen de bestuurskrachtmeting die zij had voorgesteld uit te stellen. Met alle ontwikkelingen in het Sociaal Domein zou een bestuurskrachtmeting na de zomer van 2015 geen reëel beeld geven.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken