HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Reactie gemeente Weesp op onrust kunstgrasvelden

Reactie gemeente Weesp op onrust kunstgrasvelden

Dit item is verlopen op 10-11-2016.

In het televisieprogramma Zembla is vorige week woensdag, 5 oktober 2016, het gebruik van SBR-rubbergranulaat (rubberkorrels van gerecyclede autobanden) en de mogelijke gezondheidsrisico’s voor gebruikers van kunstgras(voetbal)velden ter discussie gesteld. Logischerwijze heeft dit bericht ook in Weesp gezorgd voor de nodige onrust.

Situatie in Weesp

In Weesp hebben we één kunstgrasveld met SBR-rubbergranulaat. Het betreft een voetbalveld dat eigendom is van de gemeente en wordt gehuurd door voetbalvereniging FC Weesp. Het SBR-rubbergranulaat op dit veld heeft het keurmerk van Milieukeur. Dit betekent dat het voldoet aan bepaalde milieu-eisen. Hoewel de gemeente Weesp – in navolging van de meeste gemeenten - de lijn van het RIVM, de KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten volgt dat er momenteel geen reden is om sporten op dit kunstgras af te raden, is er dit weekend niet gespeeld op het betreffende kunstgrasveld. Het bestuur heeft hier naar aanleiding van de oplopende onrust bij ouders en leden, toe besloten. De vereniging informeert haar leden via haar website. De gemeente begrijpt de ongerustheid die is ontstaan en begrijpt de keuze van het bestuur van FC Weesp. Er vindt in dit kader veelvuldig overleg plaats tussen de gemeente en FC Weesp.

Weesp kent geen andere sport- en speellocaties in de openbare ruimte waar deze rubberkorrels zijn toegepast.

Europees onderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft gemeenten en de KNVB in haar rapport uit 2008 een positief advies over het gebruik van SBR-rubbergranulaat. In opdracht van de Europese Commissie wordt momenteel onderzoek verricht naar de samenstelling van de stoffen van SBR-rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid. De resultaten van het onderzoek worden rond februari 2017 verwacht. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het ministerie van VWS gevraagd om daar, in overleg met het RIVM, vaart achter te zetten.
Vandaag overleggen het RIVM, de KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente Weesp via tel. (0294) 491 391.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten: www.sportgemeenten.nl en de KNVB: www.knvb.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken