HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Raadswerkgroep Sociaal Domein van start

Raadswerkgroep Sociaal Domein van start

Dit item is verlopen op 07-05-2015.

Sinds 1 januari 2015 zijn de Wmo, de Jeugdzorg en het participatiebeleid allemaal onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gekomen. Begin 2015 heeft de raad een tijdelijke werkgroep ingesteld om de nieuwe ontwikkelingen te volgen.

Deze raadswerkgroep Sociaal Domein heeft vanuit elke fractie een afgevaardigde (WSP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD en DSB), maar wil geen politieke kleur hebben. De taken van de werkgroep zijn het volgen van het nieuwe beleid en daarover zo nodig advies geven aan de gemeenteraad.

De werkgroep wil ook door gesprekken met o.a. de Wmo-raad, cliëntenraden, Versa, Vivium, de coördinator van het Sociaal Wijkteam, enz. zo breed mogelijk geïnformeerd worden over de uitwerking in de praktijk van de Wmo, Jeugdzorg en het participatiebeleid.

De werkgroep zal de diverse groeperingen binnenkort uitnodigen voor een gesprek.

Wilt u contact met de werkgroep dan kan dit via de griffie, (0294) 491 235 of griffier@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken