HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Plan voor nieuwbouw aan de Sinnigvelderstraat / Waarschapsstraat bekend

Plan voor nieuwbouw aan de Sinnigvelderstraat / Waarschapsstraat bekend

Dit item is verlopen op 18-08-2018.

BPD Ontwikkeling BV is de winnaar van de aanbesteding voor het bebouwen van de locatie van de voormalige Jan Woudsma-school aan de Sinnigvelderstraat / Waarschapsstraat.

Gebiedsontwikkelaar BPD heeft een plan gepresenteerd dat goed aansluit op de door de gemeenteraad gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden voor bebouwing van deze locatie. Het plan bevat in totaal 80 appartementen en 8 rijwoningen. Daarvan zullen 66 woningen worden aangeboden in het betaalbare segment (huurprijs € 414,00 en/ of koopprijs € 140.000,00 v.o.n.), bestemd voor bewoning door jongeren tot 23 jaar.

Realisatieovereenkomst

De gemeente Weesp en BPD Ontwikkeling BV zullen op dinsdag 19 juni de realisatieovereenkomst tekenen. In deze overeenkomst wordt de verkoop van het perceel (en de voorwaarden waarbinnen deze ontwikkeling kan plaatsvinden) vastgelegd.  

Directe omgeving

Op 16 juni jongstleden is een inloopbijeenkomst georganiseerd om direct omwonenden en betrokkenen kennis te laten maken met de ontwikkelaar en te informeren over het plan. De heer Van den Heuvel van BPD Ontwikkeling BV en zijn collega’s hebben in de tent vragen beantwoord en waar nodig een korte toelichting gegeven op het plan, terwijl belangstellenden op panelen de plannen verder konden bekijken en hun opmerkingen konden maken. Ook in het verdere proces worden omwonenden door de ontwikkelaar met enige regelmaat op de hoogte gehouden van de voortgang. Wethouder Vos benadrukt dat hij blij is dat er door deze ontwikkeling tegemoet gekomen wordt aan de Weesper vraag om betaalbare woonruimte en woonruimte voor Weesper jongeren.

Marktconsultatie onder jongeren

In juni start BPD een marktconsultatie onder jongeren uit Weesp tot 23 jaar. Het voornaamste doel van deze consultatie is de verdeling tussen het aantal sociale huur- en koopwoningen te bepalen op basis van de informatie die uit de enquête naar voren komt. De jongeren uit Weesp kunnen via de enquête op https://www.bpd.nl/enquete-weesp hun voorkeur kenbaar maken. Op deze wijze wordt een aanbod gerealiseerd dat passend is bij de vraag van de Weesper jongeren.

Planning

De ontwikkelaar zal na de marktconsultatie het plan verder uitwerken en vervolgens de planologische procedure doorlopen om vervolgens te kunnen starten met de bouw. Uiteindelijk is het doel om binnen 3 jaar, vanaf de juridische levering van de grond, het plan gerealiseerd te hebben.   

  
Impressie van het plan

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken