HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Overgang e-laadpalen naar Metropool Regio Amsterdam

Overgang e-laadpalen naar Metropool Regio Amsterdam

Dit item is verlopen op 17-06-2017.

Een aantal jaren geleden zijn er in de gemeente Weesp drie (dubbele) openbare e-laadpalen voor elektrische auto’s neergezet. Deze e-laadpalen werden geëxploiteerd door EVnetNL. Binnen de regio is echter meer behoefte om een regionaal dekkend netwerk voor elektrische auto’s te bouwen. Om ervoor te zorgen dat het gebruik, beheer en onderhoud van de e-laadpalen in Weesp ook in de toekomst gegarandeerd is, heeft de gemeente Weesp zich voor minimaal 5 jaar aangesloten bij de Metropool Regio Amsterdam (MRA). De Provincie Noord-Holland ondersteunt dit initiatief. Voor bewoners is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een e-laadpaal in de openbare ruimte. Voor de aanvraag van een e-laadpaal zijn toetsingscriteria opgesteld.

MRA-Elektrisch

Sinds begin 2017 is er een samenwerking gestart tussen gemeenten in de provincie Noord-Holland en de MRA op het gebied van elektrisch rijden. De MRA neemt het beheer en onderhoud van de laadpalen voor elektrische auto’s over met als doel om een beter dekkend laadnetwerk te ontwikkelen in de provincie.

Daarnaast is er een samenwerking gestart tussen MRA-Elektrisch, gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en ElaadNL voor het ontwikkelen, testen en onderzoeken van Smart Charging. Smart Charging (slim laden) houdt in dat er zo met de beschikbare netcapaciteit wordt omgegaan, dat consumenten altijd op tijd hun accu kunnen volladen. Zelfs wanneer grote groepen consumenten tegelijkertijd op dezelfde plek willen ‘tanken’. Slim is ook dat er bij het laadproces rekening wordt gehouden met dynamisch variërende stroomprijzen en met het lokale aanbod van duurzame energie, uit bijvoorbeeld zonnepanelen.

Duurzaamheid

Wethouder Tuning is blij met de samenwerking: “Ik hoop dat dit veel mensen aanspoort om de overstap te maken naar elektrisch rijden. Dit is weer een stapje in de goede richting, op weg naar een duurzamer Weesp”.

Aanvraag plaatsing e-laadpalen

In de praktijk verandert er weinig aan het beheer en de exploitatie van de e-laadpalen in de openbare ruimte van Weesp. Wel zijn er met de overgang van de laadpalen van EVnetNL naar MRA-Elektrisch toetsingscriteria opgesteld. Deze toetsingscriteria zijn nodig om te zorgen dat er een evenredige verdeling over wijken en buurten komt en er geen andere functies of de (verkeers)veiligheid in het gedrang komen. De toetsingscriteria zijn te vinden op de gemeentelijke website www.weesp.nl/laadpalen.Bewoners kunnen een aanvraag voor een e-laadpaal in de openbare ruimte indienen via de website www.mra-e.blogspot.nl/.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken