HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Organisatieplan ambtelijke fusie Weesp Amsterdam klaar voor adviestraject

Organisatieplan ambtelijke fusie Weesp Amsterdam klaar voor adviestraject

Dit item is verlopen op 30-11-2018.

Het organisatieplan voor de ambtelijke fusie is voltooid. In het organisatieplan staat op hoofdlijnen wat de uitgangspunten zijn en hoe de dienstverlening, financiƫn, bestuursondersteuning, ICT, etc. na 1 april 2019 zijn geregeld voor de gemeente Weesp. Met ingang van 1 april 2019 zijn namelijk alle ambtenaren in dienst van de gemeente Amsterdam. Het College van Weesp heeft in de collegevergadering van 16 oktober 2018 een voorgenomen besluit genomen over het organisatieplan.

Vertrouwen in het organisatieplan

Het College sprak in de collegevergadering haar vertrouwen uit in het organisatieplan. Aandachtspunten voor het College zijn dat de dienstverlening naar de inwoners, instellingen en ondernemers op minimaal hetzelfde peil blijft en dat de gemeente Weesp ook na 1 april herkenbaar blijft voor de Weesper inwoners, instellingen en ondernemers. Zo blijft er bijvoorbeeld een eigen website en blijven afspraken met inwoners of instellingen in Weesp altijd in Weesp plaatsvinden.

Na het Bestuurlijk Convenant is dit de volgende stap naar de ambtelijke fusie met Amsterdam met ingang van 1 april 2019.

 

Planning

Nu het voorgenomen besluit van het College van Weesp er ligt, gaat het medezeggenschapstraject in Weesp van start. Dit betekent dat de ondernemingsraad van Weesp een advies geeft over het organisatieplan. De ondernemingsraad buigt zich met name over de gevolgen voor de medewerkers en of op dat gebied alles goed geregeld is. Na het adviestraject, staat de vaststelling van het organisatieplan bij de gemeenten Amsterdam en Weesp half december dit jaar op de agenda. Dit besluit is weer een volgende anker in het proces.

Weesp bestuurlijk nog zelfstandig

De gemeente Weesp blijft ook na 1 april 2019 bestaan als zelfstandige gemeente. Weesp houdt haar eigen gemeenteraad, neemt haar eigen besluiten en heeft haar eigen begroting. Het organisatieplan behelst alleen de ambtelijke fusie. De ambtelijke fusie leidt op termijn tot een bestuurlijke fusie. Deze bestuurlijke fusie valt niet in de huidige raadsperiode en wordt niet eerder dan 2022 verwacht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de ambtelijke fusie? Of wilt u meer weten over het proces of de weg er naar toe? Kijk dan op de website van de gemeente Weesp: www.weesp.nl/fusieamsterdam of stuur een e-mailbericht met uw vraag naar amsterdam@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken