HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Ondertekening Centrumregeling en Dienstverleningsovereenkomst

Ondertekening Centrumregeling en Dienstverleningsovereenkomst

Dit item is verlopen op 28-06-2019.

Op vrijdag 1 maart is de Centrumregeling en de Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Weesp en de gemeente Amsterdam op het stadhuis van Weesp getekend.

De ondertekening is een nieuwe mijlpaal in het proces van de ambtelijke invlechting van Weesp in de gemeente Amsterdam. De streefdatum voor deze ambtelijke invlechting is 1 juni 2019. Op deze datum zullen alle ambtenaren van de gemeente Weesp in dienst treden van de gemeente Amsterdam. Op een latere datum, maar niet voor 2022, volgt de bestuurlijke fusie.

Centrumregeling

De gemeente Amsterdam sluit met de gemeente Weesp een Centrumregeling af waarin is opgenomen dat Weesp de taken en bevoegdheden mandateert.

Een centrumregeling is een contract tussen de gemeente Weesp en Amsterdam op basis waarvan de samenwerking kan worden gestart en waarin de afspraken juridisch zijn vastgelegd.

Dienstverleningsovereenkomst

In de Dienstverleningsovereenkomst zijn de bestuurlijke afspraken over de dienstverlening van de gemeente Amsterdam aan de inwoners, ondernemers en instellingen van Weesp opgenomen. Hiervoor betaalt Weesp een vergoeding aan Amsterdam.

Weer een belangrijk moment voor Weesp

De burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers van Weesp en Amsterdam hebben de Centrumregeling getekend. De dienstverleningsovereenkomst is getekend door de beide burgemeesters. Burgemeester Van Bochove: “De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ambtelijke invlechting en is er veel voortgang geboekt. De ondertekening is weer een volgende stap in het fusieproces en is, net als het besluit van de fusie op 26 maart 2018, weer een belangrijk moment. De komende maanden zullen we de puntjes op de i gaan zetten.”

Burgemeester Halsema: ‘Ik zie uit naar de samenwerking met Weesp, waarin we vandaag een belangrijke stap hebben gezet. Amsterdam is trots op de keuze van Weesp voor Amsterdam als partner. Samen versterken we elkaar waardoor we ook in de toekomst bewoners en bedrijven van Weesp zo goed mogelijk bedienen.”

Meer informatie

Informatie over het fusieproces met de gemeente Amsterdam is vind u in op de pagina over de fusie met Amsterdam.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken