HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Omgevingsvergunning Laurentiuskerk blijft in stand

Omgevingsvergunning Laurentiuskerk blijft in stand

Dit item is verlopen op 12-01-2018.

Op donderdag 20 november jl. hebben belanghebbenden de gelegenheid gehad om tijdens een besloten hoorzitting van de commissie voor bezwaarschriften hun bezwaren tegen de afgegeven vergunning voor de Laurentiuskerk toe te lichten. De vergunning was afgegeven om in de kerk appartementen, een brouwerij, grand cafĂ©, kantoorruimten een bed en breakfast en een yogaruimte te realiseren. Begin december adviseerde de bezwaarschriftencommissie  het college  het bestreden besluit over de omgevingsvergunning in stand te laten. Het college neemt het advies van de commissie bezwaarschriften over.

Zorgen om toename parkeerdruk, verkeersveiligheid en privacy

Belanghebbenden waren vooral bezorgd over de toename van de parkeerdruk, de verkeersveiligheid en de privacy. Tijdens de hoorzitting is er uitvoerig over deze punten van gedachten gewisseld.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken