HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Nieuwe wethouders benoemd en portefeuilles 2018-2022 verdeeld

Nieuwe wethouders benoemd en portefeuilles 2018-2022 verdeeld

Dit item is verlopen op 09-07-2018.

In de raadsvergadering van donderdag 9 mei zijn de vier nieuwe wethouders van de gemeente Weesp: mevrouw A. Heijstee-Bolt (WSP), heer M. Miner (GroenLinks), de heer L.A. de Lange (D66) en de heer J. Vos (WSP) benoemd. Omdat drie van hen hun plek in de gemeenteraad hiermee achterlaten, zijn tevens drie nieuwe raadsleden beëdigd: mevrouw D. Meyer (WSP), de heer C.F.A. Pfeiffer (GroenLinks) en de heer L.G. Zeeman (D66) zullen plaatsnemen in de gemeenteraad.

Tevens is in deze raadsvergadering het coalitieakkoord 2018-2022 vastgesteld. Het coalitieakkoord draagt de titel ‘De toekomst is voor alle Weespers: samen voor elkaar’.

De nieuwe coalitie belooft er in dit akkoord te zijn voor alle Weespers en voor een transparante en open bestuursstijl en zet de lijn door die de afgelopen jaren op een aantal fronten al is ingezet. “Wij gaan voor een sociale, duurzame, levendige en ondernemende stad waarbij er voor Weespers ruimte is om te wonen, te leven en te werken. We streven naar een betrokken en menselijke samenleving waarbij iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.”

Met betrekking tot de toekomst zegt deze coalitie het volgende: “Wij geloven in de kracht van de kennis en de vernieuwingskracht van de Weespers. De komende jaren gaan we deze kracht meer inzetten en hebben we als overheid een andere rol. We gaan namelijk, buiten de verantwoordelijkheden die we hebben en de afweging van de belangen, meer loslaten. We moeten lef tonen om deze rolverschuiving plaats te laten vinden en de Weespers te ondersteunen bij hun initiatieven. Met als doel om voor alle Weespers en onze samenwerkingspartners een betrouwbare partner te zijn. We hopen op een constructieve samenwerking voor de komende vier jaar en gaan ons inzetten om Weesp zichzelf te laten blijven naar de toekomst.”

Portefeuilleverdeling

In een ingelaste collegevergadering, die aansluitend op de raadsvergadering plaatsvond, zijn de portefeuilles als volgt verdeeld.


Burgemeester (wnd.): de heer B.J. van Bochove

• Algemeen Bestuur
• Openbare orde en veiligheid
• Brandweer
• Handhaving en toezicht
• Personeel en organisatie
• Burgerzaken
• Voorlichting en Communicatie
 

Wethouder A. (Astrid) Heijstee-Bolt - WSP (1,0 formatieplaats)

• Coördinerend wethouder sociaal domein (overkoepelende thema’s)
• Sociaal domein – WMO
• Gezondheidszorg – Ouderenzorg
• Projectwethouder Binnenstad
• Economische Zaken
• Toerisme en Recreatie
• Citymarketing
• Sport
• Onderwijs
• Projectwethouder OV Saal
• Wijkwethouder Noordwest/Hogewey
• 1e Locoburgemeester


Wethouder M. (Maarten) Miner - GroenLinks (0,85 formatieplaats)

• Sociaal domein - Jeugdzorg
• Sociaal domein - Werk en Inkomen (Participatiewet)
• Duurzaamheid, milieu en energie
• Projectwethouder Mobiliteit
• Stadsbeheer en water
• Integratiebeleid
• Groen en wijkbeheer
• Begraafplaatsen
• Dierenwelzijn
• ICT
• Grondzaken
• Dienstverlening
• Projectwethouder Kostverlorenflat
• Wijkwethouder Centrum/Buitengebieden
• 2e Locoburgemeester
 

Wethouder L.A. (Léon) de Lange – D66 (0,85 formatieplaats)

• Financiën
• Subsidies
• Kunst & Cultuur
• Verkeer en vervoer
• Projectwethouder Weespersluis
• Coördinerend wethouder Participatie & Burgerinitiatieven
• Inclusief beleid
• Jeugdbeleid
• Coördinerend wethouder samenwerking Amsterdam
• Wijkwethouder Leeuwenveld / Weespersluis
• 3e Locoburgemeester
 

Wethouder J. (John) Vos - WSP (0,6 formatieplaats)

• Ruimtelijke Ordening
• Volkshuisvesting
• Maatschappelijk Vastgoed
• Wijkwethouder Aetsveld/Zuid
• 4e Locoburgemeester
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken