HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Nieuwe kinderopvanglocatie in Weespersluis

Nieuwe kinderopvanglocatie in Weespersluis

Dit item is verlopen op 27-07-2020.

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een nieuwe locatie voor de komst van een opvang voor 0 tot 4 jarigen in Weespersluis. Hierdoor kan de opvang twee jaar eerder dan gepland haar deuren open. De opvang komt in handen van Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind en Co.  Omdat 2022 ook nog ver weg is en dit geen oplossing biedt voor het huidige tekort aan kinderopvang wordt momenteel gezocht naar een tijdelijke locatie.

Wethouder Leon de Lange: “Het college is zich ervan bewust dat ouders van jonge kinderen grote zorg hebben over het tekort aan kinderdagopvang in Weesp. Ik ben blij dat het nu gelukt is de opvang in Weespersluis eerder te realiseren.”

“Wij zijn erg blij met dit besluit”, geeft Yvon van Schaik, projectmanager voor KMN Kind & Co aan. “In de nieuwe brede school zullen wij peuter- en buitenschoolse opvang aanbieden. Hierin werken wij samen met de beide basisscholen. Nu wij ook voor de kinderen van 0 tot 4 jaar opvang kunnen bieden, kunnen wij een doorlopende lijn ontwikkelen. En dat komt de kinderen ten goede. Voor ouders is het fijn als er één plek is waar hun kinderen naar toe kunnen”.

2022 in plaats van 2024

De kinderopvang zou in eerste instantie in het centrumgebied van Weespersluis komen. De oplevering van dit gebied is in 2024 gepland. Het college heeft daarom aan de ontwikkelaar van Weespersluis gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken of een eerdere opening mogelijk is. Hier is de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan. Met een positief resultaat. Er is een geschikte plek gevonden tegenover de school met een opleverdatum in 2022.

Bestemmingsplanwijziging

Voor de nieuwe locatie in Weespersluis wordt een bestemmingsplanwijziging voorbereid. Dit is nodig omdat deze locatie alleen de bestemming “recreatie park” heeft. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de hoeveelheid groen en recreatie in de wijk. Het totaal blijft hetzelfde, maar wordt nu anders verdeeld over de verschillende recreatieplekken in de wijk.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken