HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Nieuwe cultuurnota

Nieuwe cultuurnota

Dit item is verlopen op 31-05-2017.

Kunst en cultuur zijn van grote betekenis voor de samenleving. Zij versterken de sociale en de economische kracht van Weesp. Cultuur verbindt inwoners, ondernemers en bezoekers. Deelnemen aan cultuur draagt bij aan hun ontwikkeling en zorgt voor sociale cohesie. Het culturele klimaat is van wezenlijk belang voor de stad; voor het woonklimaat, het vestigingsklimaat voor ondernemers en de aantrekkelijkheid voor bezoekers.

Een nieuw kader nodig om keuzes te maken

In 2006 verscheen de eerste (en laatste) cultuurnota  van Weesp. Sindsdien is er veel veranderd. Er zijn heel veel nieuwe initiatieven bijgekomen, maar er ontbreekt een kader om keuzes te maken. Daarom willen wil de gemeente formuleren wat de waarde is van cultuur voor Weesp.

Met het cultuurbeleid wil de gemeente Weesp:

  • zorgdragen voor een compacte culturele infrastructuur, waarin een aantal basisvoorzieningen gewaarborgd worden;
  • nieuwe initiatieven stimuleren en mogelijk maken;
  • stimuleren dat  cultuur zichtbaarder wordt in de stad en de regio;
  • stimuleren dat cultuur nog meer ingezet wordt voor verbinding  en ontwikkeling van burgers;
  • stimuleren dat alle Weespers kunnen deelnemen aan cultuur;
  • benoemen welke rol de gemeente wil en kan nemen op de verschillende deelterreinen;
  • een visie formuleren die vertaald kan worden in een helder en transparant kader waaraan subsidieaanvragen getoetst kunnen worden.

De cultuurnota zal naar verwachting medio juli 2017 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Thematische bijeenkomsten

Een bruisend cultuurklimaat maak je samen!  De gemeente Weesp organiseert in de komende periode over dit onderwerp vier thematische bijeenkomsten. In ronde tafelgesprekken gaat de wethouder Cultuur, Peter Eijking, in gesprek met alle Weespers die een rol hebben in het culturele klimaat van de stad. Tijdens de ronde tafels nodigen we iedereen uit zijn ambitie te presenteren, te luisteren naar de plannen en ambities van anderen en mee te praten over de wijze waarop we gezamenlijk de ambities kunnen verwezenlijken en welke rol een ieder daarbij op zich kan nemen.

ronde tafel 1

thema:            ERFGOED EN BEELDENDE KUNST

datum:            woensdag 22 maart 19.00-21.00 uur

locatie:            stadskantoor, kantine

ronde tafel 2

thema:            PODIA en LOCATIES, MET EEN EIGEN PROGRAMMA

datum:            dinsdag 28 maart 19.00-21.00 uur

locatie:           stadskantoor, kantine

ronde tafel 3

thema:            MUZIEK: KOREN EN FESTIVALS

datum:            dinsdag 4 april 19.00-21.00 uur

locatie:            Stadhuis, Raadszaal

ronde tafel 4

thema:            KUNST EN CULTUUREDUCATIE IN DE VRIJE TIJD

datum:            dinsdag 18 april 19.00-21.00 uur

locatie:           stadskantoor, kantine

Aanmelden voor ronde tafelgesprek

Inwoners kunnen zich aanmelden voor een ronde tafelgesprek. Ook als ze meer informatie willen of een schriftelijk reactie willen geven, kunnen zij contact opnemen met de beleidsmedewerker kunst, cultuur & subsidies, mw. Brigitte van Dijk-Weesie, via e-mail: info@weesp.nl of  telefonisch: (0294) 491 391 of kijk op www.weesp.nl/cultuurnota

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken