HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Ministerraad stemt in met gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam

Ministerraad stemt in met gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam

Dit item is verlopen op 18-11-2020.

Een nieuwe mijlpaal en het proces richting het bestuurlijk samengaan in 2022: vandaag heeft de ministerraad op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het herindelingsvoorstel.

Het is de bedoeling dat de herindeling ingaat op 24 maart 2022. Hierdoor kunnen de herindelingsverkiezingen samenvallen met de reguliere (landelijke) raadsverkiezingen.


Bestuurscommissie

Er komt een gekozen bestuurscommissie met een dagelijks bestuur dat direct valt onder het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Onlangs besloot de gemeenteraad van Amsterdam dat deze commissie zal bestaan uit elf leden. Deze leden worden bij de gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks door de Weespers gekozen.
 

Hoe nu verder?

De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State
te zenden. De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
 

Meer informatie over de gemeentelijke herindeling is te vinden op www.weesp.amsterdam.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken