HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Met wie wil Weesp verder: Gooise Meren of Amsterdam?

Met wie wil Weesp verder: Gooise Meren of Amsterdam?

Dit item is verlopen op 06-11-2016.

Onderzoek naar logische samenwerkingsvormen en –partners

De resultaten van het bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’ laten er geen twijfel over bestaan: de gemeente Weesp kan niet volledig zelfstandig door. Daarom heeft de gemeenteraad bekeken welke samenwerkingsvormen en -partners er zijn. De mogelijke samenwerkingspartners zijn in beeld gebracht. Uiteindelijk is deze lijst teruggebracht tot twee opties: samenwerking zoeken binnen de Gooi & Vechtstreek of samenwerking zoeken buiten de Gooi & Vechtstreek. Bij de optie samenwerking binnen de Gooi- & Vechtstreek gaat de voorkeur uit naar samenwerking met de gemeente Gooise Meren. Bij het zoeken naar samenwerking buiten de Gooi & Vechtstreek is Amsterdam de meest logische keuze. De Stuurgroep Bestuurlijke Toekomst stelt voor om samenwerking met de gemeenten Gooise Meren en Amsterdam nader te onderzoeken.

Samenwerkingsvormen

Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk: (intensieve) ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie en een bestuurlijke fusie.
• Intensieve ambtelijke samenwerking betekent dat nauw wordt samengewerkt op ambtelijk niveau maar de gemeente Weesp blijft geheel zelfstandig.
• Ambtelijke fusie betekent dat de ambtelijke organisaties van de samenwerkende gemeenten fuseren tot één ambtelijke organisatie. Bestuurlijk blijft de gemeente zelfstandig.
• Bestuurlijke fusie betekent dat er een nieuwe gemeente ontstaat.

Raad geeft voorkeur aan geleidelijkheid

De voorkeur van de gemeenteraad gaat, ongeacht de samenwerkingspartner, in eerste instantie uit naar een ambtelijke samenwerking dan wel fusie. Hoewel een bestuurlijk fusie op de middellange termijn 5 tot 7 jaar onvermijdelijk lijkt, streeft de raad naar een geleidelijk verloop van het samenwerkingstraject.

Praat en denk mee over toekomstvisie

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van Weesp kunnen gebruikmaken van twee gelegenheden om mee te praten en denken over de (bestuurlijke)toekomst van Weesp,

-  11 oktober Politiek Plein – discussie met de samenleving over de Toekomstvisie
                       Weesp, om 19.30 uur in de Grote Kerk, Nieuwstraat 31.
-  13 oktober Behandeling Toekomstvisie Weesp in Commissie AZ, om 20.00 uur in de raadzaal
                       van het Stadhuis.

Op donderdag 27 oktober 2016 neemt de gemeenteraad van Weesp een besluit over de Toekomstvisie Weesp.

De Toekomstvisie Weesp kunt u downloaden op www.weesp.nl/bestuurskrachtonderzoek.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken