HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Meer aandacht voor kinderen uit arme gezinnen

Meer aandacht voor kinderen uit arme gezinnen

Dit item is verlopen op 10-12-2016.

Gemeente op koers met bestrijding armoede

Inwoners van Weesp die moeten rondkomen van een laag inkomen kunnen gebruik maken van verschillende gemeentelijke regelingen. Deze regelingen zijn bijvoorbeeld bedoeld voor kinderen die anders niet kunnen deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten, omdat hun ouders dit niet kunnen betalen. Maar zijn deze regelingen eigenlijk wel effectief of zijn er verbeteringen wenselijk? Die vraag onderzocht de gemeente Weesp samen met hulpverleners, mensen met een kleine beurs en onderzoekers van het Nibud (het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).  

Wethouder Herman Tuning (Participatie): “Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Weesp mee kan doen in de maatschappij. Ook mensen met een laag inkomen. Daarom ondersteunen we deze mensen aan de hand van verschillende regelingen. De afgelopen maanden hebben we onderzocht of het geld om armoede te bestrijden op de juiste wijze besteed wordt en of dit genoeg is. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente een ruimhartig beleid heeft voor mensen met een laag inkomen. We doen meer dan landelijke wetgeving ons verplicht.”

Uitbreiding regelingen kinderen uit arme gezinnen

Uit het onderzoek blijkt dat de regelingen in veel gevallen effectief zijn in het bestrijden van armoede. Er zijn echter ook aandachtspunten voortgekomen uit het onderzoek. Zo blijkt dat met name kinderen die leven in huishoudens met een laag inkomen financieel in een kwetsbare positie zitten. Dit komt overeen met het landelijk beeld en vindt zijn oorsprong in het regeringsbeleid. Toch is dit voor het college van B&W aanleiding om nog eens goed te kijken naar de ondersteuning die deze kinderen krijgen. Tuning: “We zijn van plan de regelingen die bedoeld zijn voor kinderen in armoede te bundelen en te verruimen, waarbij we de wensen van de kinderen zelf als uitgangspunt gaan nemen. Hiermee komen we tegemoet aan de aanbevelingen die de Kinderombudsman onlangs gedaan heeft.” Daarnaast wil het college van B&W werkgerelateerde vervoerskosten gaan vergoeden aan mensen met een laag inkomen (in het geval dat de desbetreffende werkgever deze kosten niet vergoed).

Informatie voor mensen met een laag inkomen

Een ander aandachtspunt is de bekendheid van de verschillende regelingen. Tuning: “Nu maakt nog niet iedereen gebruik van de regelingen waar hij of zij voor in aanmerking komt. Dat heeft verschillende oorzaken, bijvoorbeeld omdat mensen niet goed genoeg op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Wanneer de bundeling aan regelingen voor kinderen definitief is vastgesteld, en de gemeenteraad hiermee akkoord is, zullen we zorgen voor duidelijke informatie.”

Gemeenteraad besluit over onderzoek en verbeterpunten

Op dinsdag 1 november stelde het college van Burgemeester en Wethouders het onderzoek en verbetervoorstellen vast. Het college van B&W legt het stuk op donderdag 17 november voor aan de commissie Welzijn en op donderdag 24 november aan de gemeenteraad. U bent van harte welkom om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken