HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Informatieavond over zandtransporten

Informatieavond over zandtransporten

Dit item is verlopen op 04-06-2016.

Afgelopen maandag kondigden de ontwikkelaars van Weespersluis aan dat aanstaande maandag gestart zou worden met het transporteren van zand ten behoeve van het ophogen van de eerste fase woningbouw in Weespersluis.

Naar aanleiding daarvan zijn er diverse bezorgde  reacties binnengekomen bij de ontwikkelaars en is er nader overleg geweest met de gemeente Weesp. De ontwikkelaars en de gemeente kunnen zich de bezorgdheid van de bewoners goed voorstellen. Inmiddels hebben de ontwikkelaars en de gemeente in gezamenlijkheid besloten om een informatieavond te houden. De zandtransporten gaan in elk geval niet van start voordat de informatieavond heeft plaatsgevonden.

De informatieavond vindt plaats op woensdag 18 mei aanstaande van 19.30 tot 21.30 uur in de raadszaal van het stadhuis van de gemeente Weesp, Nieuwstraat 41 te Weesp.

Tijdens de informatieavond zullen bewoners nader worden geïnformeerd over de aangekondigde tijdelijke transportroute en over de maatregelen rond onder meer de (verkeers)veiligheid. 

Mochten er vooruitlopend op de informatieavond nog vragen zijn, dan kunt u daarvoor terecht bij Linda van den Berg. Zij is namens de GEM Bloemendalerpolder eerste aanspreekpunt. Zij is van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 22.30 uur bereikbaar via info@bloemendalerpolder.com of via 06-51333662. In het weekend is zij wisselend bereikbaar, maar wanneer u een voicemailbericht inspreekt, tracht zij u dezelfde dag terug te bellen. U kunt bij haar terecht met vragen en eventuele klachten. Zij coördineert de beantwoording en afhandeling met projectleider Jan Posthumus en uitvoerder Dirk Boersma (beiden werkzaam voor Van der Wiel) en Ardin Sterk (projectleider namens GEM Bloemendalerpolder).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken