HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  In 2021 luchtkwaliteit in vijf schoolgebouwen verbeterd

In 2021 luchtkwaliteit in vijf schoolgebouwen verbeterd

Dit item is verlopen op 24-09-2020.

Het college van B en W wil dat in 2021 de luchtkwaliteit in de leslokalen van vijf schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs is verbeterd. Daarom is op 9 juni het programma ‘Gezonde Schoolgebouwen 2021’ vastgesteld.

Wethouder Onderwijs Astrid Heijstee: “Ik vind voldoende gezonde en frisse lucht voor de kinderen en leerkrachten heel belangrijk. Verbetering van de luchtkwaliteit en goede ventilatiesystemen in de leslokalen zijn daarom nodig. Ik ben blij dat dit programma er nu is en dat we, als de raad ook instemt, eind dit jaar samen met de schoolbesturen van start kunnen.”

Naar aanleiding van twee aanvragen in 2019 voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in het Casparus en Vechtstede College, is besloten een regeling op te stellen voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Het programma ‘Gezonde Schoolgebouwen 2021’ is het resultaat hiervan. Het betreft de gebouwen van de Brede School Kors Breijer, Van der Muelen-Vastwijkschool, De Triangel, Het Vechtstede College en Casparus College. Omdat de Jozefschool verhuist naar de nieuwe school in Weespersluis, is dit gebouw nu niet meegenomen in het programma. Datzelfde geldt voor de scholen in Aetsveld, omdat daar binnen enkele jaren ook nieuwbouw komt. Bij nieuwbouw wordt uiteraard rekening gehouden met de kwaliteitseisen.

Duurzaam

De verbeteringen waar het om gaat, zijn aanpassingen of vervanging van het huidig ventilatiesysteem en eventuele maatregelen tegen fijnstof. Deze verbeteringen leiden vrijwel altijd tot een toename van de energie- en onderhoudslasten voor een school. Om deze hogere kosten te compenseren, worden aan de hand van een energiescan verduurzamingsmaatregelen aangeboden aan de schoolbesturen. Dat kan gaan om het plaatsen van zonnepanelen of ledverlichting.

De schoolbesturen bepalen zelf of ze aan dit programma meedoen. De financiering is op basis van cofinanciering met de schoolbesturen.

Besluitvorming

Het budget om tot deze verbeteringen te komen bedraagt € 1.350.000. Deze investering wordt opgenomen in de kadernota die op 9 juli aan de gemeenteraad van Weesp wordt voorgelegd en wordt pas definitief als de begroting 2021 in november wordt vastgesteld.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken