HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeenteraad ontvangt onderzoeksrapport van rekenkamercommissie

Gemeenteraad ontvangt onderzoeksrapport van rekenkamercommissie

Dit item is verlopen op 30-06-2016.

“Meer aandacht aan analyse en onderbouwing bij besluit tot samenwerking nodig”

Aan het begin van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 26 mei jl., heeft Theo Vernooij, lid van de rekenkamercommissie van Weesp, namens de rekenkamer een onderzoeksrapport aangeboden aan de gemeenteraad.

Onderzoek samenwerking

De rekenkamercommissie van Weesp is in oktober 2015 gestart met een onderzoek naar de reden waarom Sociale Zaken per 1 januari 2015 is overgegaan van Hilversum naar Stichtse Vecht. De geplande samenwerking met Stichtse vecht en Wijdemeren bleek hier zo nauw mee verweven, dat het onderzoek zich mede is gaan richten op deze samenwerking.

Conclusie

Het onderzoek wijst uit dat het besluit om Sociale Zaken uit Hilversum weg te halen niet berust op een zorgvuldige afweging, maar voortkwam vanuit de wens/het besluit om te gaan samenwerken met andere gemeenten. De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat tussen het voornemen tot samenwerking en de daadwerkelijke beslissing een periode van één maand zat en dat het besluit om te gaan samenwerken niet gedegen geanalyseerd en onderbouwd is.

Aanbeveling

De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad om in de toekomst meer aandacht te besteden aan analyse en onderbouwing bij de besluitvorming rond samenwerking. De aanbevelingen kunnen helpen om het aangaan van toekomstige samenwerking bestendiger vorm te geven. Het college heeft aangegeven de aanbevelingen waardevol te vinden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken