HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeentelijke herindeling Amsterdam en Weesp weer een stap dichterbij

Gemeentelijke herindeling Amsterdam en Weesp weer een stap dichterbij

Dit item is verlopen op 11-03-2020.

Op 10 december 2019 hebben de colleges van B&W van Amsterdam en Weesp ingestemd met de raadsvoordracht voor het herindelingsontwerp Amsterdam-Weesp en het bestuurlijk akkoord tussen beide gemeenten. Begin 2020 nemen beide gemeenteraden het definitieve besluit. De bedoeling is dat met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 deze gemeentelijke herindeling een feit is en Weesp onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam.

Het herindelingsontwerp gaat uit van een zogenoemde ‘lichte’ samenvoeging waarbij de gemeente Weesp wordt opgeheven en onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam. Weesp wordt hiermee een tijdelijk ‘stadsgebied’. Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 krijgt Weesp een gekozen volksvertegenwoordiging in de vorm van een bestuurscommissie. De bestuurscommissie van Weesp kiest een dagelijks bestuur dat binnen de stedelijke (beleids)kaders van Amsterdam eigen afwegingen en keuzes kan maken. Ook krijgen zij een eigen (buurt)budget en komt er een directe samenwerking met één van de collegeleden van Amsterdam. Onderzocht wordt of de samenvoeging met het gebied Driemond tot één gebied mogelijk is. De nieuwe indeling wordt in 2025 geëvalueerd om te zien of de gekozen manier van de invulling van nabijheid van bestuur voldoende is ingevuld.

Het bestuurlijk akkoord is het resultaat van bestuurlijke onderhandelingen tussen Weesp en Amsterdam en zorgt ervoor dat deze veranderingen zo min mogelijk ingrijpen in het leven van de Weespers en dat het unieke karakter van Weesp behouden blijft.

Vervolgproces

Als beide gemeenteraden het herindelingsontwerp vaststellen zal het voor een periode van acht weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan in die periode zijn mening geven over het herindelingsontwerp via een zienswijze. De colleges van beide gemeenten beoordelen de ontvangen zienswijzen op het herindelingsontwerp en waar nodig en mogelijk worden deze verwerkt in een herindelingsadvies. Dit advies gaat samen met een reactienota eind mei 2020 naar beide gemeenteraden voor vaststelling. Hiermee zijn de gemeentelijke voorbereidingen voor het wettelijk proces afgerond. Na vaststelling voorziet de provincie het herindelingsadvies van een zienswijze en biedt dit aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) aan.

Voor meer informatie ga naar www.weesp.amsterdam.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken