HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeente wil woningsplitsing en kamergewijs verhuren aan banden leggen

Gemeente wil woningsplitsing en kamergewijs verhuren aan banden leggen

Dit item is verlopen op 20-12-2020.

De gemeenteraad van Weesp heeft op 19 oktober in beslotenheid een voorbereidings-besluit genomen om woningsplitsing en kamergewijs verhuren in Weesp aan banden te kunnen leggen. Dit besluit is op 20 oktober in werking getreden.

In Weesp is een toename in het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning om woningen te kunnen splitsen in meerdere woningen of om kamergewijs te kunnen verhuren. Het college en de gemeenteraad vinden dit ongewenst omdat dit de woningmarkt en de leefbaarheid in de stad teveel onder druk zet.

Bestemmingsplannen

Gelet op uitspraken van de Raad van State heeft Weesp de regels in onze bestemmingsplannen kritisch bekeken en daaruit blijkt kortgezegd - net als in veel andere gemeenten - dat de Weesper bestemmingsplannen het splitsen van woningen in meerdere woningen of om kamergewijs te verhuren zonder meer toestaat. Dit betekent dat Weesp aanvragen voor vergunningen die hier betrekking op hebben moet verlenen.

Behandeling aanvragen ‘on hold’

Om deze ongewenste situatie te kunnen beïnvloeden wordt de huidige juridisch planologische situatie door middel van het voorbereidingsbesluit als het ware ‘on hold’ gezet voor maximaal een jaar. De gemeente wil dit jaar benutten voor het formuleren van beleid en dit vervolgens vastleggen in een (paraplu)bestemmingsplan.

Effect van het voorbereidingsbesluit

Alleen aanvragen omgevingsvergunning die betrekking hebben op woningsplitsing of kamergewijs verhuren zullen in principe worden aangehouden. Alle andere aanvragen worden getoetst op volledigheid en wanneer dit het geval is, worden de aanvragen in behandeling genomen.

Er wordt bij elke aanvraag beoordeeld of er aanleiding is om de aanhouding te doorbreken is. Is hiervoor aanleiding dan wordt de aanhouding doorbroken en daarmee de aanvraag verder in behandeling genomen. Is daarvoor  geen aanleiding dan wordt de aanvraag aangehouden voor maximaal één jaar.

Publicatie

Het voorbereidingsbesluit is de dag na de raadsvergadering in werking getreden. De publicatie waarin de datum van inwerkingtreding wordt opgenomen zal plaatsvinden op 28 oktober in de gebruikelijke media waaronder Staatscourant en website gemeente. Het voorbereidingsbesluit zal tevens op ruimtelijkeplannen.nl worden gepubliceerd waardoor het voor iedereen raadpleegbaar is.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken