HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeente Weesp helpt jongeren naar volwassenheid

Gemeente Weesp helpt jongeren naar volwassenheid

Dit item is verlopen op 25-10-2019.

Gemeente Weesp komt met een pakket aan maatregelen voor jongeren om de overgang naar volwassenheid soepeler te laten verlopen. Het gaat zowel om jongeren met, als jongeren zonder hulp of ondersteuning vanuit de gemeente. Zo is het de bedoeling om het jongerencentrum Trainspotting meer als inloopcentrum te gebruiken, met bijvoorbeeld meer inloopspreekuren. Ook komt er een cursus leren budgetteren en een training of bijeenkomst over overgang naar volwassenheid voor alle jongeren uit Weesp. Voor jongeren met jeugdhulp wordt vooral ingezet op een betere overgang van ondersteuning vanuit de Jeugdwet naar ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 

De acties maken deel uit van het uitvoeringsplan ‘soepele overgang naar volwassenheid’. 
Uit ervaring blijkt dat jongeren zo rond hun 18e te maken kunnen krijgen met diverse knelpunten.  Vaak rond beheren van financiën, het hebben van een goed overzicht van praktische zaken, jeugdhulp en grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een tijd van veel veranderingen. “Er komt veel op jongeren af. De meesten ondergaan deze veranderingen goed. Vaak met vallen en opstaan en met ondersteuning van ouders en vrienden. Maar niet bij alle jongeren is dat het geval. Daarom vindt gemeente Weesp het belangrijk om extra aandacht te geven aan die jongeren waarbij de overgang naar volwassenheid moeizaam gaat. Bijvoorbeeld bij jongeren met een GGZ-indicatie, die overgaan op de volwassenen-GGZ. Deze aansluiting is vaak lastig. Of bij jongeren die niet (goed) geholpen worden door hun netwerk. We willen proberen de harde scheidslijn van 18 jaar te doorbreken. We willen niet dat jongeren die 18 jaar worden, tussen wal en schip vallen, “ stelt Astrid Heijstee-Bolt, verantwoordelijk wethouder binnen gemeente Weesp. Zij verwijst daarbij naar het coalitieakkoord ‘Samen voor elkaar’, waarin veel aandacht is voor jongeren.

Samen optrekken met middelbare scholen in Weesp

Nog dit jaar wordt gewerkt aan het opzetten van een algemeen ondersteuningsaanbod, voor alle jongeren uit de gemeente Weesp. Het gaat voornamelijk om het aanbieden van een cursus ‘leren budgetteren’ en het organiseren van een bijeenkomst over de overgang naar volwassenheid. Hierbij wil de gemeente samen optrekken met jongerenwerk en de middelbare scholen in Weesp. Om te voorkomen dat er al op jonge leeftijd problemen ontstaan, die mogelijk tussen het 16e en 27e levensjaar verergeren, wil de gemeente ook meer gaan samenwerken met de Weesper basisscholen.

Soepeler overgang van Jeugdwet naar Wmo

Specifiek voor jongeren met hulp en ondersteuning vanuit de gemeente, wordt een checklist voor 16-27 jarigen toegevoegd aan het hulp- en ondersteuningsplan van de gemeentelijke uitvoeringsdienst sociaal domein. De checklist geeft een overzicht van de onderwerpen die belangrijk zijn om te bespreken met jongeren, bijvoorbeeld zaken rondom huisvesting, inkomen en verzekeringen. Dit geeft een beeld van wat zij nog moeten regelen en of zij daar ondersteuning bij nodig hebben. De gemeente Weesp heeft in de Regio Gooi en Vechtstreek meegewerkt aan het opstellen van een regionaal plan ‘Soepele overgang naar volwassenheid’. Dit plan is inmiddels in concept af. Hierin staat dat met de regionaal ingekochte Jeugdhulp- en Wmo-aanbieders gekeken moet worden hoe de overgang van de Jeugdwet naar de Wmo in de toekomst soepeler kan gaan verlopen. Zodat de harde scheidslijn van 18 jaar verdwijnt.

In 2019 en 2020

Het uitvoeringsplan komt dit najaar aan bod in de Weesper Gemeenteraad. De acties worden in 2019 en 2020 uitgevoerd.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken