HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeente Weesp gaat bestuurskrachtonderzoek zelf vormgeven

Gemeente Weesp gaat bestuurskrachtonderzoek zelf vormgeven

Dit item is verlopen op 09-04-2016.

Gemeenteraad neemt zelf de regie

De gemeente Weesp heeft besloten om het bestuurskrachtonderzoek zelf vorm te geven. Alle gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek (behalve Gooise Meren) moeten op besluit van de provincie medio 2016 een bestuurskrachtmeting ondergaan. Veel gemeenten laten dit onderzoek grotendeels over aan de provincie. Gemeente Weesp heeft met de provincie afgesproken om hierin zelf de regie te gaan voeren. Zij wil het bestuurskrachtonderzoek gaan gebruiken om inzicht te krijgen in haar eigen functioneren en daar verbeteringen in aan te brengen.

In gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen

Om zicht te krijgen op het functioneren van de gemeente is informatie nodig. De gemeenteraad van Weesp wil daarom in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De raad wil graag weten hoe het gesteld is met de gemeentelijke dienstverlening, participatie, bestuur e.d. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben een beeld van het functioneren van de gemeente en een visie op de toekomst van Weesp. Hier wil de gemeenteraad graag gebruik van maken.

Besluitvorming

Inmiddels is er een plan van aanpak voor de bestuurskrachtmeting voorbereid door een werkgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van raad en college. Het plan zal in de raadsvergadering van 31 maart 2016 worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Bestuurlijke toekomst

Uiteindelijk zal de informatie verkregen uit het bestuurskrachtonderzoek door de gemeente Weesp gebruikt worden voor de ontwikkeling van een visie op de bestuurlijke toekomst van Weesp.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken