HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeente Weesp ambtelijk gefuseerd met gemeente Amsterdam

Gemeente Weesp ambtelijk gefuseerd met gemeente Amsterdam

Dit item is verlopen op 31-07-2019.

Het is zover: de ambtelijke fusie tussen Weesp en Amsterdam is een feit. Met ingang van  1 juni 2019 zijn alle ambtenaren van de gemeente Weesp in dienst van de gemeente Amsterdam. Vanaf die datum ondersteunen de ambtenaren van de gemeente Amsterdam twee besturen: die van Amsterdam én Weesp.

Eerst ambtelijk, dan bestuurlijk


De ambtelijke fusie is het resultaat van een zoektocht van Weesp naar een fusiepartner omdat de bestuurskracht van de gemeente ontoereikend bleek om haar taken goed te blijven uitvoeren en het dienstverleningsniveau op peil te houden. Na een intensief traject over de toekomst van Weesp met inwoners, ondernemers en instellingen heeft de gemeenteraad in een speciale raadsvergadering op 30 oktober 2017 haar voorkeur voor de gemeente Amsterdam uitgesproken. Daarnaast konden inwoners in maart 2018 in een referendum een keuze maken uit twee fusiepartners: de gemeente Amsterdam of de gemeente Gooise Meren. Het merendeel van de Weespers, 57,4%, koos voor Amsterdam. In de speciale raadsvergadering van 26 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Weesp met overgrote meerderheid voor een fusie met Amsterdam gekozen.

Voorbereiding ambtelijke fusie direct gestart na uitslag referendum

Direct na het besluit van de gemeenteraad zijn de voorbereidingen voor de ambtelijke fusie gestart. Een uitdagende opgave aangezien Weesp voorlopig nog bestuurlijk zelfstandig zal blijven en niet eerder dan  2022 (maar uiterlijk in 2026) bestuurlijk zal fuseren met Amsterdam. Een gezamenlijke werkgroep uit Weesp en Amsterdam heeft de afgelopen periode de ambtelijke fusie voorbereid en uitgerold.

Ondersteuning twee besturen en dienstverlening voor twee gemeenten

Met ingang van 1 juni zullen de ambtenaren van de gemeente Amsterdam zowel het bestuur van Amsterdam als van Weesp bedienen en de dienstverlening voor beide gemeenten uitvoeren.

In de praktijk zullen veel van de Weesper medewerkers in Weesp blijven werken. En zullen de inwoners van Weesp niet veel van de ambtelijke fusie merken: diensten als burgerzaken, wijkbeheer en het sociaal wijkteam blijven gewoon uitgevoerd worden in Weesp.

Welkomstontbijt voor Weesper ambtenaren

Alle Weesper ambtenaren zijn maandagochtend, hun eerste werkdag als Amsterdamse ambtenaar, hartelijk welkom geheten door de gemeentesecretaris van Amsterdam, Peter Teesink. Zij werden getrakteerd op een ontbijtje in de Stopera in Amsterdam.

De gemeentesecretaris Teesink gaf aan dat de ambtelijke fusie nu echt van start kon gaan. Hij sprak het vertrouwen uit in de nieuwe organisatie: samen aan het werk aan en voor twee mooie steden!

Meer informatie?

Zie ook het filmpje over de ambtelijke fusie of de informatiepagina over de ambtelijke fusie
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken