HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeente verstuurt vragenlijst over dienstverlening en toekomst van Weesp

Gemeente verstuurt vragenlijst over dienstverlening en toekomst van Weesp

Dit item is verlopen op 12-06-2016.

Deze week verstuurt de gemeente vragenlijsten naar alle bedrijven en instellingen en aan een steekproef van 2.000 inwoners van Weesp. De vragenlijsten maken onderdeel uit van het bestuurskrachtonderzoek 'Weesp meet eigen kracht’. Deze vragenlijsten, de ondernemers- en burgerpeilingen, vallen rond zaterdag 14 mei op de mat.

De gemeenteraad van Weesp wil aan de hand van het bestuurskrachtonderzoek samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties onderzoeken hoe de toekomst van Weesp eruit kan zien en hoe de dienstverlening verbeterd kan worden.

Hoe meer respons, hoe beter het beeld!
De gemeente nodigt inwoners en organisaties die een uitnodiging ontvangen van harte uit om de vragenlijst in te vullen. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter de gemeenteraad een beeld krijgt van hoe u denkt over uw eigen woonomgeving, het ondernemersklimaat, de gemeente en de toekomst van Weesp. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O research, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Stadsgesprekken: in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties
De resultaten van de peilingen worden met inwoners en organisaties besproken in Stadsgesprekken. Voor de Stadsgesprekken kunt u zich aanmelden. Houdt u de lokale kranten, de lokale radio en onze website in de gaten. De uitnodiging hiervoor verschijnt eind mei. De uitkomsten van de peilingen en de Stadsgesprekken worden meegewogen in de gemeentelijke visie over de toekomst van Weesp.

Deskresearch
Naast de vragenlijsten en de stadsgesprekken wordt ook onderzocht wat de kwaliteit is van de uitvoering van de wettelijke taken en ambities van de gemeente. Ook dit gedeelte van het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeksbureau: KplusV.

Omgevingsgesprekken
Een laatste onderdeel van het bestuurskrachtonderzoek zijn de omgevingsgesprekken. Onderzoekers gaan hiervoor in gesprek met samenwerkingspartners buiten de gemeente (bijvoorbeeld buurgemeenten).

Meer informatie
Als u geïnformeerd wilt blijven over het onderzoek, houdt u dan de website www.weesp.nl/weespmeeteigenkracht in de gaten of laat dit aan ons weten via een mail aan weespmeeteigenkracht@weesp.nl Tevens zal de voortgang van het onderzoek gedeeld worden via Facebook en Twitter. Volg ons!

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken