HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeente en IVW ontwikkelen parkmanagement op bedrijventerreinen in Weesp

Gemeente en IVW ontwikkelen parkmanagement op bedrijventerreinen in Weesp

Dit item is verlopen op 07-08-2018.

De IVW (Industrie Vereniging Weesp) en de gemeente hebben besloten het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de bedrijventerreinen Noord en Nijverheidslaan door te ontwikkelen in de vorm van parkmanagement. Doel blijft het op peil houden van de kwaliteit en de veiligheid van de terreinen.

Het KVOheeft na 12 jaar zijn diensten bewezen. Portefeuillehouder, waarnemend burgemeester Bas Jan van Bochove: “Met de IVW, politie en brandweer werken we volgens een vaste systematiek aan de kwaliteit en de veiligheid van de terreinen. Daarnaast kunnen ondernemers sinds kort meldingen over de openbare ruimte gemakkelijk via de FIXI-app doorgeven. Dit biedt de kans om de huidige aanpak uit te bouwen.”

Parkmanagement: accent op behoeften van de ondernemers

Parkmanagement is een landelijk gangbare methode voor het beheer van bedrijventerreinen, met een actieve rol voor ondernemers. De huidige KVO-aanpak wordt gecontinueerd in de vorm van parkmanagement, met onder andere mogelijke voordelen van lagere verzekeringspremies voor aangesloten bedrijven.

Voorzitter Reinier Mommaal van de IVW is tevreden over de ontwikkeling van het KVO tot parkmanagement: “De samenwerking met de gemeente, politie en brandweer verloopt goed. Maar als ondernemers willen we meer verantwoordelijkheid dragen. We kijken ook of we ons kunnen richten op specifieke ondernemerszaken, denk bijvoorbeeld aan collectieve beveiliging, afvalinzameling en bewegwijzering.”

Uitvoering

Voor de uitvoering van het parkmanagement richt de IVW een commissie van leden op. Die zal voorstellen doen voor een plan per bedrijventerrein, met de bijbehorende middelen. De ondernemers in de commissie nemen hierbij de voorzittersrol van het overleg van de gemeente over. De gemeente blijft uiteraard de openbare ruimte beheren.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken