HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Erepenning van Weesp voor echtpaar Zondergeld

Erepenning van Weesp voor echtpaar Zondergeld

Dit item is verlopen op 22-01-2017.

Op 21 december 2016 hebben de stadshistorici dr. Aukje Johanna Zondergeld-Hamer en dr. Gjalt Reinder Zondergeld beiden de erepenning van Weesp ontvangen. Ze kregen de erepenning uitgereikt door waarnemend burgemeester Bas Jan van Bochove tijdens de presentatie van het derde deel van Geschiedenis van Weesp, 1945 – 2000, bij de Weesper Boekhandel.

Dr. Aukje Johanna Zondergeld-Hamer

Aukje Zondergeld-Hamer ontvangt de erepenning vanwege haar uitzonderlijke verdiensten op cultureel en historisch gebied. Al jarenlang levert zij veel inspanningen om de gehele geschiedenis van Weesp te beschrijven. Het eerste boek Geschiedenis van Weesp, van prehistorie tot de moderne tijd verscheen in 1990. Ook is zij langdurig werkzaam geweest als conservator van het toenmalige Gemeentemuseum. Dankzij haar bemoeienis heeft het museum een unieke en goed gedocumenteerde collectie kunnen opbouwen.

Dr. Gjalt Reinder Zondergeld

Gjalt Zondergeld ontvangt de erepenning eveneens vanwege zijn noemenswaardige verdiensten op cultureel en historisch gebied. In coproductie met zijn echtgenote, Aukje Zondergeld-Hamer, schreef hij Geschiedenis van Weesp, deel II 1850 – 1945. Daarnaast strijdt hij al jarenlang voor het behoud van monumentaal Weesp, onder meer in de voormalige Vereniging tot Behoud van Karakteristiek Weesp.

Ereburgerschap van Weesp

Op 1 december 2013 is een nieuwe Verordening voor het toekennen van stedelijke onderscheidingen van de gemeente Weesp in werking getreden. In deze verordening wordt de erepenning van Weesp verbonden met het ereburgerschap. Het echtpaar Zondergeld mag zich nu met trots ereburger van Weesp noemen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken