HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Enquête terrassenbeleid

Enquête terrassenbeleid

Dit item is verlopen op 11-01-2018.

In de gemeente Weesp treft men in de binnenstad diverse terrassen aan bij horecagelegenheden. Op het moment dat een nieuwe ondernemer een terras zou willen inrichten, wordt per geval bepaald of hier toestemming voor wordt gegeven of niet. Het college van Weesp wil nu beleidsregels vaststellen zodat in de toekomst duidelijk is voor alle ondernemers of het inrichten van een terras mogelijk is of niet.

Burgerparticipatie

Om een goed beeld te vormen van hoe de inwoners en ondernemers denken over de terrassen in Weesp, heeft de gemeente een korte vragenlijst opgesteld. Inwoners en ondernemers worden opgeroepen deze lijst in te vullen zodat het college hun inbreng en meningen mee kan nemen in zijn besluitvorming. De uitkomsten van de enquête zullen gedeeld worden op de gemeentelijke website.

Vragenlijst tot en met 8 januari 2018 in te vullen

Inwoners en ondernemers kunnen de vragenlijst tot en met 8 januari 2018 invullen. De vragenlijst is te vinden op de gemeentelijke website: www.weesp.nl/terrassen

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken