HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Duurzame Brede School in Weespersluis

Duurzame Brede School in Weespersluis

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

De gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de eerste fase van Brede School Weespersluis, de nieuw te bouwen brede school in de Bloemendalerpolder. Gemeente Weesp heeft ervoor gekozen een stap extra te zetten en meer te vergoeden dan de normbedragen van de VNG. In het krediet is een bedrag opgenomen om de ambities op het gebied van duurzaamheid en Frisse Scholen mogelijk te maken. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met de totale levensduurkosten en wordt zorggedragen voor een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. Bovendien wordt mogelijk gemaakt om de bouwstijl te inspireren op de Fin de siècle-architectuur, een rijk gedecoreerde stijl met veel variëteit, in aansluiting op de rest van de nieuw te bouwen wijk.

Inhoud Brede School

Oostelijk in het plangebied Weespersluis komt de Brede School, een bruisende kern voor onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Daar op dit moment slechts de ontwikkeling van een klein deel van de woningproductie zeker is, wordt dit in twee fases gedaan. Het wordt een integrale voorziening waarin naast twee basisscholen ook een sporthal met dorpshuisfunctie, voorziening voor vroeg voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang en een verenigingsruimte komen. Er komt één basisschool onder bestuur van de ASKO en één basisschool onder bestuur van Stichting Spirit in samenwerking met Talent Primair (Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek). Een deel van de onderwijsruimtes wordt in de tweede fase gebouwd, de overige functies in fase 1.

Vervolg

Op dit moment worden een architect, projectmanager en verschillende adviseurs geselecteerd. Beoogde aanvang van de ontwerpfase is begin 2018. Ook zijn partijen momenteel druk bezig met de tijdelijke schoollocatie: de tijdelijke samenwerkingsschool Weespersluis, gevestigd aan de Papelaan. Hiermee voorzien partijen gezamenlijk in de tijdelijke oplossing voor de leerlingengroei vanuit de nieuwbouwlocaties Weespersluis en Leeuwenveld, tot de nieuwbouw gereed is.

Meer informatie

Op deze gemeentelijke website, www.weesp.nl/weespersluis, is meer informatie te vinden over de gehele ontwikkeling van Weespersluis. Dit betreft zowel de woningbouw, alsook de Brede School, kinderdagopvang, winkels en gezondheidsvoorzieningen. Regelmatig zullen hier updates worden geplaatst.  

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken