HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Definitief Ontwerp Brede School Weespersluis

Definitief Ontwerp Brede School Weespersluis

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

Het definitief ontwerp voor Brede School Weespersluis is vastgesteld. Hiermee is weer een mooie mijlpaal bereikt in de realisatie van de Brede School. Deze loopt op schema.  

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp legt de architectonische en technische kwaliteit van de Brede School vast. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp liggen op technisch vlak in verband met de keuze voor Nul Op de Meter. De Brede School wordt een van de eerste energie neutrale scholen in Nederland. In de Brede School komen de Nieuwe Jozefschool van ASKO en een samenwerkingsschool van Florente en Talent Primair. KMN Kind & Co zal in samenwerking met beide scholen peuteropvang met VVE en buitenschoolse opvang aanbieden. Ook komt er een buurtkamer, sporthal en verenigingsruimte voor handbalvereniging WeHave. Er is ruimte voor verhuur aan andere verenigingen en de wijk.

Kinderdagopvang

Conform afspraken zal het consortium van ontwikkelaars de huisvesting voor kinderdagopvang realiseren. Over de invulling en planning vindt overleg plaats. Gemeentelijk doel is zo spoedig mogelijke ingebruikname. Parallel wordt onderzocht hoe de periode totdat de definitieve kinderdagopvang gereed is overbrugd kan worden met een tijdelijke voorziening.

Planning

Begin januari wordt direct gestart met de technische uitwerking van het ontwerp voor de Brede School. Gelijktijdig wordt de selectie van de aannemer opgestart en de vergunningaanvragen. Het doel is Brede School Weespersluis begin 2021 in gebruik te nemen.

Informatieavonden

In september is het ontwerp voor de Brede School besproken met de direct omwonenden. Vlak daarna heeft een informatiemarkt voor (toekomstige) bewoners van Leeuwenveld en de Weespersluis plaatsgevonden. Het waren prettige en goed bezochte bijeenkomsten.

Opening Papenlaan 99

De tijdelijke huisvesting aan Papenlaan 99 is sinds de zomer gereed en de eerste kinderen zijn ingeschreven. Op donderdag 10 januari om 11.30 uur vindt de feestelijke opening plaats. U bent van harte welkom (open inloop). Komt 10 januari u niet gelegen, dan kunt u altijd contact opnemen met de schooldirectie om een andere keer kennis te maken.

Meer informatie

Op www.bsweespersluis.nl, de website van de gezamenlijke schoolbesturen, is meer informatie te vinden over de Brede School, de onderwijskundige concepten, aanmelden en de tijdelijke huisvesting. De gemeentelijke website, www.weesp.nl/weespersluis, verschaft informatie over de gehele ontwikkeling van Weespersluis. Regelmatig zullen hier updates worden geplaatst.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken