HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  De schapen terug op de schansen!

De schapen terug op de schansen!

Dit item is verlopen op 17-06-2017.

Vorig jaar is de gemeente Weesp bij wijze van pilot gestart met een kudde schapen op de schansen. De schapen waren in juni, september en oktober vorig jaar een aantal weken op de schansen te zien. Onder begeleiding van een herder en in overleg met een ecoloog werden op de schansen verschillende zones door de schapen begraasd. Vandaag, dinsdag 16 mei 2017, zijn de schapen terug, voor hun eerste graasronde van dit jaar.

De kudde blijft, afhankelijk van onder andere het weer, maximaal 2 weken. Bewoners kunnen bij de herder terecht als zij meer willen weten of gewoon even komen kijken naar de tijdelijke bewoners van de schansen.

Bloemen, bijen en meer

Door de geleidelijke begrazing verandert een gebied langzaamaan waarbij er meer variatie ontstaat en overheersende beplanting geleidelijk minder wordt. Als de omgeving langzaam verandert kunnen dieren daaraan wennen. Na het grazen is er weer snel bloei en daarna zaadzetting. Dat geeft een rijker insectenleven en die zijn weer een voedselbron voor heel veel andere soorten. Door de spreiding van de beheermomenten met schapen zijn er voor diverse soorten flora en fauna altijd voedsel-, voortplantings- en schuilmogelijkheden. Met de begrazing voorkomen we dus dat niet alles tegelijk wordt gemaaid, zoals bij machinaal maaien. Er blijven juist voldoende grassen, bloemen, zaden en stengels over. Ook via de vacht en de hoeven van de schapen worden zaden van planten verspreid. Het ‘maaien’ met de schaapskudde draagt dus op diverse manieren bij aan natuur en biodiversiteit in de stad, voor zowel de flora en fauna als de beleving van gebruikers en bewoners.

Hondenbezitters

In de mest zit geen bestrijdingsmiddel dat schadelijk kan zijn voor honden. De schapen hebben resistentie opgebouwd tegen worminfecties. Als u met uw hond over de schansen loopt kan het zijn dat u de kudde tegenkomt. Omdat de schapen in met netten omheinde zones rondlopen, kunnen honden in principe niet bij de schapen komen.

Teken?

Teken gedijen goed in ruige, begroeide gebieden. Juist door de inzet van schapen worden de schansen minder ruig dan nu het geval is en uit ervaring is gebleken dat gebieden die regelmatig begraasd worden, kortere en vitalere vegetatie hebben. Die omgeving is minder gunstig voor teken.

Meer informatie

Meer informatie vind u op onze website www.weesp.nl/schaapskudde. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente, team wijkbeheer, via telefoonnummer (0294) 491 391.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken