HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Controle op fraude bedrijventerrein Noord afgerond

Controle op fraude bedrijventerrein Noord afgerond

Dit item is verlopen op 27-12-2014.

Controle op fraude
Het Interventieteam Midden Nederland heeft zijn controle op fraude op het bedrijventerrein Noord in de gemeente Weesp afgerond. Voorafgaand en tijdens het project zijn de ondernemers op het bedrijventerrein geïnformeerd over de inzet van het interventieteam.

Doel
Het doel van deze controle is het voorkomen en terugdringen van belasting-, premie- en uitkeringsfraude, illegale arbeid en verblijf, onderbetaling, uitbuiting, woongerelateerde fraude en daarmee samenhangende misstanden. De controle heeft een positieve bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid en het bedrijfsklimaat op het bedrijventerrein Noord.

Aanleiding
De gemeente Weesp wilde de inzet van het interventieteam in aanvulling op het herstructureringsplan om bij te dragen aan het tegengaan van de verloedering en de daarmee gepaard gaande problemen, door te handhaven in de binnenruimte.

De resultaten
Er zijn 9 controledagen georganiseerd waarbij 39 ondernemingen zijn bezocht. Een aantal ondernemingen meerdere keren. Daarbij zijn 197 personen gecontroleerd. Naast de controles bij ondernemingen zijn in 9 woningen c.q. bewoonde bedrijfspanden 19 personen gecontroleerd. De bewoners gaven toestemming de woonruimten te betreden. Er is 1 verkeerscontrole gehouden.

Naar aanleiding van opgevoerde belastingcorrecties en invordering, aangetoonde fraude met uitkeringen, opgelegde boetes en besparingen op een beëindigde uitkering is een bedrag gemoeid van € 127.209,-. Daarnaast zijn milieuovertredingen en onrechtmatige bewoning vastgesteld. In een aantal gevallen was hierbij sprake van een brandonveilige situatie. Dit is direct aangepakt. Er zijn 3 personen aangehouden en 1 vreemdeling is uit Nederland verwijderd.

Het interventieteam
Het interventieteam is een samenwerkingsverband van de gemeente, Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken