HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Colleges Weesp en Amsterdam stellen organisatieplan ambtelijke fusie vast

Colleges Weesp en Amsterdam stellen organisatieplan ambtelijke fusie vast

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

Op dinsdag 18 december 2018 hebben de colleges van B&W van de gemeente Weesp én Amsterdam het organisatieplan ‘Samen Weesp versterken’ vastgesteld.

Voorgenomen besluit van college voor advies naar ondernemingsraad

Al op 16 oktober 2018 heeft het college een besluit voorgenomen over de invlechting van de ambtelijke organisatie van Weesp in de ambtelijke organisatie van Amsterdam zoals beschreven in het organisatieplan ‘Samen Weesp versterken’. Dit voorgenomen besluit is voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad. Zij hebben een advies gegeven over het organisatieplan. Deze stap was nodig voordat het college een definitief besluit kon nemen over de ambtelijke invlechting en het organisatieplan.

Vervolgproces

In februari 2019 zullen de gemeenteraden van Weesp en Amsterdam daarnaast gevraagd worden om de colleges toestemming te geven een centrumregeling en een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten Weesp en Amsterdam aan te gaan om daarmee de samenwerking te formaliseren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het proces en de achtergrond van de ambtelijke fusie? Kijk dan op www.weesp.nl/fusieamsterdam


 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken