HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  College wil verlenging periode Noodbudget

College wil verlenging periode Noodbudget

Dit item is verlopen op 26-10-2020.

Het college van b en w vraagt de gemeenteraad in te stemmen met verlenging van de beschikbaarheid van het noodbudget tot en met 31 december 2020 onder dezelfde voorwaarden.

Daarnaast wordt aan de gemeenteraad voorgelegd om voor de tweede helft van 2020 ook geen precariobelasting terrassen en reclamebelasting bij ondernemers te innen. Deze kosten worden betaald vanuit het noodbudget. De gemeenteraad neemt op 17 september de besluiten hierover.

Wethouder Financiën Léon de Lange: ”Bij het instellen van het noodbudget was een eerste periode aangegeven, tot 1 oktober. We zien dat door de huidige ontwikkelingen deze periode te kort is. We vinden het nog steeds belangrijk om Weesp zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Een verlenging van het noodbudget draagt daar een steentje aan bij.”

Noodbudget
De gemeente biedt het Noodbudget financiële steun aan terreinen die in de knel zijn gekomen door de genomen maatregelen vanwege het coronavirus. Er is een bedrag van € 500.000,- in het budget opgenomen dat op 27 mei 2020 is ingesteld. Het college verwacht dat er de komende tijd nog in ieder geval € 300.000,- nodig is voor de verschillende terreinen. Voor de zomer zijn de volgende uitgaven al gedaan:
 

€ 20.000 niet innen precario terrassen jan-juni 2020
€ 40.000 niet innen reclamebelasting jan-juni 2020
€ 14.640 eenmalige subsidie aan de Voedselbank
€ 2.000 Vergoeding ouderbijdrage VSO (voortgezet speciaal onderwijs)
€ 1.000 compensatie kosten leerlingenvervoer
€ 13.275 niet innen marktgelden periode april-juni 2020 voor non-food markt
€ 7.522 Afzien indexatie gemeentelijke huurprijzen
€ 630 Geen leges tijdelijke uitbreiding terrassen


Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten met de Septembercirculaire 2020 worden geïnformeerd over compensatie in verband met de coronacrisis.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken