HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Brede school Weespersluis start in Papelaan 99 vooruitlopend op nieuwbouw

Brede school Weespersluis start in Papelaan 99 vooruitlopend op nieuwbouw

Dit item is verlopen op 25-08-2017.

De planontwikkeling voor een brede school in de nieuwe woonwijk Weespersluis, die zal worden gebouwd in de Bloemendalerpolder, is in volle gang. De brede school zal bestaan uit twee basisscholen en een sporthal. Er komt één basisschool onder bestuur van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO) en één basisschool onder bestuur van Stichting Spirit in samenwerking met Talent Primair (Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek). Ook komen er nabij of in de brede school enkele buurt- en kinderopvangvoorzieningen. 

Tijdelijke schoollocatie aan Papelaan 99

Vooruitlopend op ingebruikname van de nieuwbouw wordt in 2018 een tijdelijke schoollocatie, in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Papelaan 99, geopend. Hiermee wordt voorzien in de tijdelijke opvang van de leerlingengroei vanuit de nieuwbouwlocaties Weespersluis en Leeuwenveld. Op termijn zullen de kinderen van de tijdelijke school verhuizen naar de brede scholen in de wijk Weespersluis.

Vorm geven van tijdelijke school

De schoolbesturen ASKO, Stichting Spirit en Talent Primair zullen de tijdelijke school in onderling overleg vorm geven. Gemeente Weesp draagt zorg voor de gebouwaanpassing en verstrekt gelden ten behoeve van de eerste inrichting, die straks zal meeverhuizen naar de nieuwbouw in Weespersluis. De gemeenteraad heeft hiertoe een krediet vastgesteld.

Meer informatie

Vanaf 1 juli is er op de gemeentelijke website, www.weesp.nl/weespersluis, meer informatie over de tijdelijke school en de nieuwbouw in de Bloemendalerpolder te vinden. Regelmatig zullen hier updates worden geplaatst en ook komt hier informatie over de wijze waarop de tijdelijke school zal worden georganiseerd.

Aanmelden van kinderen

Ouders die hun kind(eren) willen inschrijven voor de brede school Weespersluis kunnen daarvoor gebruik maken van hetzelfde aanmeldingsformulier als voor de andere basisscholen in Weesp. Dit aanmeldingsformulier is bij elke basisschool verkrijgbaar. In Weesp hanteren de schoolbesturen een gezamenlijk toelatingsbeleid, dit is ook van toepassing voor de brede school Weespersluis en de tijdelijke locatie in het schoolgebouw aan de Papelaan 99. Meer informatie over het toelatingsbeleid kunt u vinden op www.weesp.nl/aannamebeleid.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken