HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Bouw Brede School Weespersluis van start

Bouw Brede School Weespersluis van start

Dit item is verlopen op 05-10-2019.

School opent januari 2021 haar deuren

De bouw van de Brede School Weespersluis is van start gegaan. Met de ondertekening van het bouwcontract hebben wethouder Astrid Heijstee-Bolt (Onderwijs), ABC Nova, Ballast Nedam, Verstappen van Amelsvoort en HIG Building Solutions en de schoolbesturen het startsein voor de bouw gegeven. De werkzaamheden duren ongeveer anderhalf jaar. Volgens planning kunnen de leerlingen in januari 2021 verhuizen.

De gemeente Weesp heeft voor deze samenwerkende bouwers gekozen via een Europese aanbesteding in drie percelen. In de selectie is gekeken naar prijs, maar ook naar kwaliteit. Uiteindelijk wisten Ballast Nedam, Verstappen van Amelsvoort en HIG Building Solutions met het meest aantrekkelijke aanbod te komen. ABC Nova zorgt in opdracht van de gemeente voor directievoering en toezicht op het werk.

De Brede School Weespersluis wordt een belangrijke voorziening voor de wijk. Wethouder Astrid Heijstee-Bolt: ,,We hebben er voor gekozen het gebouw meer te laten zijn dan alleen een school. Het schoolplein is open voor de buurt en in de grote gymzaal kunnen verschillende Weesper sportverenigingen terecht. Handbalvereniging WeHave krijgt een eigen onderkomen.’’ In de Brede School komen twee scholen van in totaal drie schoolbesturen. Florente (protestants christelijk) en Talent Primair (openbaar) gaan samenwerken. ASKO (katholiek) opent een eigen school. Ook komt er ruimte voor buitenschoolse opvang (BSO) en krijgt het gebouw een locatie voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE).

Buurtkamer

In de school komt een multifunctionele buurtkamer met keuken en opslag. Op deze manier ontstaat een buurtvoorziening voor maatschappelijke en sociale activiteiten. Het beheer van deze buurtkamer komt in handen van de bewoners van Weespersluis. Bewoners die mee willen denken over de invulling van de buurtkamer kunnen zich melden bij de gemeente Weesp. Tenslotte komt er in het gebouw een door de gemeente te verhuren ontmoetingsruimte. 

De architectuur van de school sluit goed aan bij de rest van de wijk. De huizen in Weespersluis zijn historiserend gebouwd. Dat betekent dat zij een historische uitstraling hebben. De architectuur van de school verwijst naar het fin de siècle en valt het best te omschrijven als statig. De Brede School wordt één van de eerste energieneutrale scholen in Nederland. Er wordt in de school net zoveel energie opgewekt als verbruikt. Om deze mate van duurzaamheid te bereiken heeft de gemeenteraad van Weesp extra krediet beschikbaar gesteld. Ook wordt er gerekend op een bijdrage uit het Provinciale Kwaliteitsfonds.

Twee fasen

Na afloop van het realiseren van het hoofdgebouw worden er in een tweede fase nog veertien lokalen gerealiseerd (voor iedere school zeven). Wanneer met de bouw van deze lokalen gestart wordt, hangt af van de demografische ontwikkelingen in de wijk. Zo wil de gemeente het aanbod van leslokalen aan laten sluiten op de vraag vanuit de buurt.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken