HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Bestuurskrachtonderzoek: de stadsgesprekken

Bestuurskrachtonderzoek: de stadsgesprekken

Dit item is verlopen op 07-07-2016.

Bijna 900 vragenlijsten heeft de gemeente van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties retour ontvangen! Dit betekent dat er voldoende respons is voor een representatief onderzoek. Daar zijn we heel blij mee.

Stadsgesprekken: in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties

De gemeenteraad nodigt alle Weesper inwoners, ondernemers en maatschappelijk betrokkenen uit in de stadsgesprekken mee te praten over sterktes en zwaktes van de gemeente Weesp. Dit gebeurt aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijsten. Voor de stadsgesprekken kunnen álle Weespers zich aanmelden, dus niet alleen mensen die de vragenlijst hebben ontvangen. De stadsgesprekken worden gevoerd tussen 20 en 30 juni.

maandag 20 juni: stadsgesprek met Weesper ouderen
13.30 - 16.00 uur            
Restaurant Zorgcentrum Oversingel

dinsdag 21 juni: stadsgesprek met maatschappelijke organisaties
14.00 - 16.30 uur
Raadzaal Stadhuis

woensdag 22 juni: stadsgesprek met Weesper jongeren
16.00 - 18.30 uur
Vechtstede College

donderdag 23 juni: stadsgesprek met Weespers die gebruikmaken van Wmo,
jeugdhulp of participatiewet

14.00 - 16.30 uur
Gebouw Papelaan 99

maandag 27 juni: stadsgesprek met Weesper ondernemers  
19.30 - 22.00 uur
Raadzaal Stadhuis

dinsdag 28 juni: stadsgesprek met overige inwoners van Weesp
19.30 - 22.00 uur
Gebouw Papelaan 99

woensdag 29 juni: stadsgesprek met overige inwoners van Weesp
19.30 - 22.00 uur
Raadzaal Stadhuis

Aanmelden

U kunt zich voor de stadsgesprekken aanmelden door een mail te sturen aan weespmeeteigenkracht@weesp.nl of te bellen met (0294) 491 391. Bij aanmelding ontvangen wij graag:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw geboortedatum
  • de datum van het stadsgesprek waaraan u wilt deelnemen.

Wanneer u zich aanmeldt als ondernemer of maatschappelijke organisatie, vermeldt u dan ook namens welke onderneming of organisatie u deelneemt aan het gesprek.

Filmpje

Om te benadrukken hoe belangrijk het is om de vragenlijsten in te vullen en deel te nemen aan de stadsgesprekken, is een filmpje gemaakt. In dit filmpje leggen burgemeester Bas Jan van Bochove en raadsgriffier Martin Frensel nog eens uit waarom het zo belangrijk is om actief deel te nemen aan het bestuurskrachtonderzoek. Het filmpje is te zien op het Youtube kanaal van de gemeente Weesp, via de website www.weesp.nl/weespmeeteigenkracht of op Facebook en Twitter.

Posters en flyers
Om zoveel mogelijk Weespers te bereiken en aan te moedigen om deel te nemen aan de stadsgesprekken, zijn posters en flyers gemaakt. De posters en flyers worden toegestuurd aan sportverenigingen, praktijken en andere Weesper instellingen, met het verzoek ze op te hangen.

Meer informatie

Als u geïnformeerd wilt blijven over het onderzoek, houdt u dan de website www.weesp.nl/weespmeeteigenkracht in de gaten of laat dit aan ons weten via een mail aan weespmeeteigenkracht@weesp.nl Tevens zal de voortgang van het onderzoek gedeeld worden via Facebook en Twitter. Volg ons!

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken