HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Begraafplaats Landscroon ook in zicht als mogelijke crematoriumlocatie

Begraafplaats Landscroon ook in zicht als mogelijke crematoriumlocatie

Dit item is verlopen op 24-09-2016.

Al enkele jaren wordt gesproken over de vestiging van een crematorium in Weesp. Op basis van de resultaten van eerder gehouden onderzoeken zou een kleinschalig crematorium in Weesp aan de behoefte voldoen.

Inmiddels hebben drie partijen concreet belangstelling getoond voor twee verschillende locaties: begraafplaats Carspelhof en begraafplaats Landscroon.

Begraafplaats Landscroon als nieuwe locatie

Eerder is begraafplaats Carspelhof als locatie gesuggereerd. Daar is nu locatie begraafplaats Landscroon bijgekomen.

Voorkeur uitspreken voor één van de locaties

Alvorens het proces verder op te starten, wordt de Raad gevraagd zijn voorkeur uit te spreken voor één van de twee locaties. In de commissievergadering SOB van 20 september a.s. zullen de commissieleden zich oriënteren over deze locatiekeuze.

Proces naar mogelijk crematorium

Als eerste stap in het proces is het van belang, dat de raad zich uitspreekt welke locatie zij het meest kansrijk acht om verdere plannen door de initiatiefnemer te laten uitwerken.

Nadat de raad een keuze voor de locatie heeft gemaakt, zal de gemeente samen met de initiatiefnemende partij in gesprek gaan met bewoners en belanghebbenden. Met de input uit deze gesprekken worden kaders opgesteld voor de planvorming en deze aan de Raad voorgelegd.

Aansluitend zal de initiatiefnemende partij een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken