HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Begraafplaats Landscroon aangewezen als gemeentelijk monument

Begraafplaats Landscroon aangewezen als gemeentelijk monument

Dit item is verlopen op 20-09-2020.

Per 18 augustus 2020 heeft de gemeente Weesp er een bijzonder monument bij. Het college van burgemeester en wethouders heeft op deze datum namelijk Weesps oudste begraafplaats Landscroon aangewezen als gemeentelijk monument.

Wethouder John Vos: β€œIn het coalitieakkoord 2018-2022, β€˜De toekomst is voor alle Weespers, Samen voor Elkaar’, is opgenomen dat er onderzoek gedaan zou worden naar de haalbaarheid om Landscroon tot gemeentelijk monument te maken. Ook heeft de Historische Kring Weesp een verzoek tot aanwijzing gedaan. Mooi dat het nu dan zover is!”

Monumentale waarde

De begraafplaats, aangelegd in 1829-1830 op een voormalige buitenplaats uit de late achttiende eeuw, is van cultuurhistorisch belang voor Weesp. Het oudste deel is van esthetische waarde vanwege de aaneengesloten grafzerken die de romantische sfeer van de negentiende eeuw ademen. Het nieuwe deel is als groenzone en buffer rond het oude deel van waarde.

Behoud voor de toekomst

Deze monumentale status betekent onder meer dat bij toekomstige (onderhouds- of ontwikkelings-)plannen rekening gehouden moet worden met de monumentale waarden van de begraafplaats. Op die manier wil het college de begraafplaats als mooie groene en cultuurhistorisch interessante plek in de stad behouden voor toekomstige Weespers.

Grafrechten en bezoek

De aanwijzing heeft geen gevolgen voor het gebruik van de begraafplaats door houders van grafrechten of bezoekers. De plek blijft openbaar toegankelijk en voor iedereen te bezoeken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de historie van de begraafplaats? Ga naar www.weesp.nl/landscroon. Hier kunt u lezen hoe de begraafplaats is ontstaan.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken