HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Architect voor Brede School Weespersluis

Architect voor Brede School Weespersluis

Dit item is verlopen op 16-02-2018.

KOW is geselecteerd als architectenbureau voor Brede School Weespersluis. De beoordelingscommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van Gemeente Weesp en de drie schoolbesturen, was unaniem in haar keuze.

Juryoordeel

De commissie, die na een eerste selectieronde nog vijf aansprekende architectenbureaus in het vizier had, is enthousiast over de door KOW gepresenteerde visie. De visie sluit aan bij de fin de siècle architectuur van de omliggende woningen en er is goed gekeken naar de stedenbouwkundige aansluiting op de wijk. Bovendien kenmerkt de visie zich door een duidelijke functieverdeling en een goede logistiek. Ook is de visie op de kwaliteits- en  duurzaamheidsambities meegenomen in het jury-oordeel, alsmede het honorarium en de verwachte samenwerking met opdrachtgever, gebruikers en ontwerpteam.

Visie van KOW op de ontwerpopgave voor Brede School Weespersluis. (Het daadwerkelijk ontwerp kan afwijken van deze afbeelding.)

Visie op de Brede School

De Brede School wordt goed zichtbaar vanuit het park en het centrum van de wijk. Het wordt een integrale voorziening waarbij de twee basisscholen, één onder bestuur van de ASKO en één onder bestuur van Stichting Spirit in samenwerking met Talent Primair, aan weerszijden van de sport- en buurtvoorziening komen te liggen. Ook de Vroeg- en Voorschoolse Educatie en de buitenschoolse opvang zullen centraal gelegen zijn. Alle drie de gebouwdelen krijgen een eigen, duidelijk herkenbare entree.

In de tweede bouwfase zullen de twee scholen aan de achterzijde uitgebreid worden, waarbij twee nieuwe gevels worden geplaatst en gevelelementen hergebruikt worden.

Vervolg

Op dit moment worden ook de overige adviseurs geselecteerd, te weten een installatieadviseur, constructeur en bouwfysisch adviseur. Nog deze maand is de aanvang van de ontwerpfase beoogd. Zowel gemeente als gebouwgebruikers worden intensief bij het ontwerptraject betrokken. Ook zullen er tijdens het ontwerptraject enkele presentaties voor (toekomstig) omwonenden georganiseerd worden.

Meer informatie

In de loop van januari verwachten de schoolbesturen een website online te hebben met meer informatie over de nieuwe scholen, alsmede de tijdelijke huisvesting hiervoor: www.bsweespersluis.nl. Op de gemeentelijke website, www.weesp.nl/weespersluis, is meer informatie te vinden over de gehele ontwikkeling van Weespersluis. Dit betreft zowel de woningbouw, alsook de Brede School, kinderdagopvang, winkels en gezondheidsvoorzieningen. Regelmatig zullen hier updates worden geplaatst.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken