HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Ambtelijke organisatie van Weesp per 1 juni bij Amsterdam in plaats van 1 april

Ambtelijke organisatie van Weesp per 1 juni bij Amsterdam in plaats van 1 april

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

De ambtelijke organisatie van Weesp komt per 1 juni bij de ambtelijke organisatie van Amsterdam. Dat is twee maanden later dan eerst gepland was. De extra tijd is nodig om de feitelijk inpassing van het werk van Weesp in Amsterdam goed te kunnen voorbereiden.

Treffen van voorbereidingen voor ambtelijke overgang

De gemeenteraad van Weesp sprak op 26 maart j.l. de wens uit om ambtelijk, en op termijn ook bestuurlijk, samen te gaan met Amsterdam. In een goede sfeer en samenwerking zijn Weesp en Amsterdam daarna aan de slag gegaan om voorbereidingen hiervoor te treffen. Met als resultaten onder meer een bestuurlijk convenant, vastgesteld door beide colleges, een uitgewerkte gemeenschappelijke aanpak en een concept organisatieplan. In gemeenschappelijke werkgroepen rond thema’s zoals dienstverlening, belastingen, ICT en communicatie, zijn onderwerpen verkend en voorstellen gedaan.

Belangrijkste uitgangspunt: Weesper samenleving en bestuur moeten goed bediend blijven

De komende maanden moeten de puntjes op de i worden gezet. Dan gaat het o.a. om werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering, bijvoorbeeld het regelen van nieuwe contracten voor medewerkers, werkplekken en toegangspassen. Maar wat nog de meeste voorbereiding vergt, is de feitelijke inpassing van het werk van de gemeente Weesp in de gemeente Amsterdam. De manier waarop het werk in Weesp en Amsterdam wordt gedaan en is georganiseerd, is zo verschillend dat voor deze fase meer tijd uitgetrokken moet worden. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de  Weesper samenleving en het bestuur in Weesp goed bediend blijven en geen last hebben van de overgang.

Meer informatie?

Op woensdag 28 november a.s. organiseren het college samen met de gemeenteraad een Politiek Plein waarin de ambtelijke fusie centraal staat. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via amsterdam@weesp.nl.

Meer informatie over de ambtelijke fusie is te lezen op www.weesp.nl/fusieamsterdam

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken