HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Afbouw samenwerking geeft ruimte voor nieuwe toekomstplannen

Afbouw samenwerking geeft ruimte voor nieuwe toekomstplannen

Dit item is verlopen op 04-03-2016.

“Ervaring en netwerken blijven waardevol”

De gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren bouwen hun samenwerking versneld af. De drie gemeenten gaan ieder hun eigen weg en nemen de kennis, ervaring, producten en netwerken mee die zij hebben opgebouwd tijdens de samenwerking. De dienstverlening naar de inwoners verandert niet.

De samenwerking tussen de drie gemeenten startte in 2013. Zo wilden de drie gemeenten onder andere het vele werk opvangen dat mee kwam met de (vanuit de Rijksoverheid overgedragen) taken op het gebied van jeugdzorg, welzijn en werk. De drie gemeenten hebben zich samen voorbereid op deze nieuwe taken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuw beleid en de inkoop van zorg.

 Gemeenten gaan eigen weg

Na de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat de gemeente Wijdemeren zich wilde richten op een toekomst met de gemeente Hilversum. Dat maakte het perspectief voor de samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren onzeker. In september 2015 werd door de drie colleges van B&W gezamenlijk besloten dat de samenwerking voor het sociaal domein tot uiterlijk 1 januari 2018 zou worden voortgezet. Na gesprekken blijkt nu dat de colleges van B&W de samenwerking per direct versneld willen afbouwen. Dit was niet de keuze van Weesp, maar dit geeft wel ruimte om nieuwe toekomstplannen te maken.

Versneld afbouwen waar mogelijk

De burgemeesters Witteman (Stichtse Vecht), Van Bochove (Weesp) en Smit (Wijdemeren) geven aan: “Uit gesprekken met alle betrokkenen bleek dat het de voorkeur heeft om de samenwerking, met uitzondering van de belastingsamenwerking, versneld af te bouwen, dus nog vóór 1 januari 2018. Onze voorwaarde daarbij is dat dit gebeurt op een bedrijfsmatig verantwoorde en zakelijke manier.
Versneld afbouwen en ontvlechten geeft onze gemeenten de ruimte om nieuwe toekomstplannen te maken. Langer doorgaan met de samenwerking zou niet efficiënt zijn, brengt extra kosten met zich mee en is niet motiverend.”

Blijvende waarde

De burgemeesters: “De samenwerking heeft onze gemeenten veel gebracht. Raadsleden, bestuurders en medewerkers zijn gezamenlijk opgetrokken. Zij hebben veel van elkaar geleerd en samen gewerkt aan beleid en producten. Die kennis, ervaring en opgebouwde netwerken blijven waardevol, ook wanneer onze drie gemeenten in de toekomst hun eigen weg gaan.”

Gevolgen van de afbouw samenwerking

De samenwerking op het gebied van jeugd(zorg), welzijn en werk wordt per direct ontvlochten. Dat betekent onder meer dat de drie gemeenten de taken en uitvoering op het gebied van het sociaal domein zelfstandig oppakken. De dienstverlening aan inwoners verandert niet. Ook blijft de toegang van de gemeente Weesp, waar inwoners terecht kunnen met (hulp)vragen over zorg en ondersteuning, onveranderd.
De samenwerking op het gebied van Handhaving Drank en Horecawet is per eind 2015 beëindigd. De samenwerking op het terrein van belastingen wordt wel voortgezet.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken