HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  “Activerend en maatwerk” kernwoorden in uitwerking Participatiewet binnen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

“Activerend en maatwerk” kernwoorden in uitwerking Participatiewet binnen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

Dit item is verlopen op 16-11-2014.

Vanaf 2015 verandert er veel voor inwoners die door een beperking niet gemakkelijk een baan vinden. Ook inwoners met een bijstandsuitkering of laag inkomen zullen met veranderingen te maken krijgen. Het hele beleid is erop gericht om iedereen aan het werk te krijgen. De colleges van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren hebben vanuit de landelijke richtlijn een lokale vertaalslag gemaakt. Deze voorstellen staan beschreven in de Participatienota. De gemeenteraden van de respectievelijke gemeentes beslissen hierover in november of december.

Re-integratiebeleid
De gemeente was al verantwoordelijk voor de mensen in de sociale werkvoorziening. Met ingang van 2015 wordt ze ook verantwoordelijk voor jongeren met een arbeidsbeperking. Het beleid moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen in een reguliere baan, zo nodig met een loonkostensubsidie en begeleiding. De sociale werkvoorziening zoals we die nu kennen, gaat langzamerhand verdwijnen. De mensen die daar nu werken blijven daar, er komen geen nieuwe mensen meer bij. Daarvoor in de plaats komt beschut werken. Daarbij wordt de werkomgeving aangepast voor de werknemer. Voor hen voor wie een gewone baan, ondanks hulp, niet reëel is, zijn er ook andere mogelijkheden, zoals arbeidsmatige dagbesteding.
De gemeenten werken nauw samen met de arbeidsmarktregio’s en de sociale werkvoorzieningen van PAUW Bedrijven en de Tomingroep.
 

Tegenprestatie
Wethouder Herman Tuning: “Het zijn veranderingen waar iedereen mee te maken krijgt.
Meer dan in het verleden is het nieuwe beleid er op gericht om mensen door werk actief en betrokken bij de samenleving te houden. Ook als er even geen betaalde baan is proberen we mensen met een uitkering actief te houden. In Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren vragen wij daarom aan hen om een tegenprestatie. Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn voorbeelden van zo’n tegenprestatie.”
 

Minima beleid
Ook op het terrein van het minimabeleid verandert er het nodige: diverse categoriale regelingen komen te vervallen, maar de mogelijkheden voor bijzondere bijstand nemen juist toe. Zo komen meer mensen in aanmerking voor een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.
Ter compensatie van het wegvallen van de huidige minimaregelingen worden de mogelijkheden van individuele bijstand met groepskenmerken onderzocht.
 

“Het nieuwe beleid kan worden samengevat met twee woorden: activerend en maatwerk.
Daarin passen de veranderingen in het participatiebeleid bij de andere veranderingen in het Sociaal Domein zoals bij de Wmo en in de Jeugdzorg”, aldus de wethouder.
 

Blijf op de hoogte
Iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, kan zich gratis abonneren op de nieuwsbrief Sociaal Domein via:
www.weesp.nl/sociaaldomein

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken