HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Actie ‘Veilig wonen' in Weesp

Actie ‘Veilig wonen' in Weesp

Dit item is verlopen op 17-11-2018.

Veilig Wonen. Zo heet de actie, waarmee gemeente Weesp en de woningcorporatie Ymere de Weesper woningen veiliger willen maken tegen woninginbraken en daarmee het woongenot vergroten. Daarom worden huurders van Ymere en woningeigenaren uitgenodigd om een woning-check te laten doen. Daarin wordt gekeken of er voldoende maatregelen zijn genomen een inbraak te voorkomen.

Tijdens de actie ‘Veilig wonen in Weesp’, die tot en met 15 oktober duurt, kunnen huurders van Ymere en woningeigenaren gratis en vrijblijvend een afspraak maken met een adviseur van Adviesburo Alma. Deze adviseur kijkt samen met de bewoner naar de beveiliging van de woning en brengt advies uit over eventuele verbeteringen. Voor huurders van Ymere zijn er geen kosten, voor woningeigenaren geldt een vergoedingsregeling.

Voor huurders van Ymere

Huurders van Ymere kunnen zich aanmelden via veiligwonen@weesp.nl. Na aanmelding maakt een adviseur van Adviesburo Alma een afspraak met de huurder voor een bezoek. Tijdens dit bezoek worden de belangrijkste punten genoteerd om woninginbraak te voorkomen en zo het woongenot te verhogen. Het advies bestaat uit aanpassingen die gedaan kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van hang- en sluitwerk. Het gaat om aanpassingen en niet het vervangen van alle huidige sloten. Als de huurder ermee instemt, stuurt het adviesburo het rapport aan Ymere. Dan zorgt Ymere ervoor dat de aanpassingen in overleg met de huurder worden uitgevoerd. Huurders betalen hier niets voor.

Voor eigenaren van koopwoningen

Ook eigenaren van woningen kunnen zich - via veiligwonen@weesp.nl - gratis aanmelden voor een vrijblijvend advies. Aan de hand van deze aanmelding neemt een adviseur van Adviesburo Alma contact op voor het maken van een afspraak. Tijdens dit bezoek brengt de adviseur ter plaatse advies uit, waarvan de woningeigenaar een afschrift krijgt. Met dit advies kan de eigenaar van de woning een offerte laten maken en eventueel tot uitvoering overgaan. Van de kosten voor de aanpassingen die aan de hand van het advies worden gemaakt, wordt 50% vergoed, tot een maximum vergoeding van € 250,00. Om van deze vergoeding gebruik te kunnen maken, stuurt de woningeigenaar de factuur van de gemaakte kosten per mail naar veiligwonen@weesp.nl.

Er is slechts beperkt budget beschikbaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wees er daarom snel bij, want op is op!

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft over de actie ‘Veilig wonen in Weesp’, neemt u dan contact met ons op via het mailadres veiligwonen@weesp.nl of telefonisch via (0294) 491 391.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken