HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Aanbesteding Brede School Weespersluis

Aanbesteding Brede School Weespersluis

Dit item is verlopen op 31-03-2019.

Gemeente Weesp is op zoek naar uitvoerende partijen voor de Brede School Weespersluis. Het doel is om in juli een bouwkundig, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch aannemer te selecteren. 

Brede School Weespersluis

In de Brede School Weespersluis komen twee basisscholen: de Nieuwe Jozefschool van ASKO en een samenwerkingsschool van Florente en Talent Primair. KMN Kind & Co gaat nauw met beide scholen samenwerken en zal voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO) verzorgen. Verder komt er een sporthal, verenigingsruimte voor handbalvereniging WeHave en een buurtkamer. Daarnaast is er ruimte voor verhuur van de sporthal, buurtkamer en een spreekkamer aan andere verenigingen en de wijk.

Stand van zaken

Op dit moment wordt het ontwerp voor de nieuwbouw technisch uitgewerkt. Ook wordt de vergunningaanvraag voorbereid welke later deze maand ingediend wordt. Parallel hieraan is vandaag de aanbestedingsprocedure gestart om in juli een bouwkundig, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch aannemer te kunnen selecteren. 

Aanbesteding

De aanbestedingsprocedure volgt de regels voor een Europese niet-openbare aanbesteding. Dit betekent dat de aanbesteding is opgedeeld in twee fasen, te weten een selectie- en gunningsfase. In de selectiefase mogen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, minimumeisen en selectiecriteria. In de gunningsfase worden de geselecteerde partijen uitgenodigd om een aanbieding te doen. Aanmeldingen voor deze procedure zijn mogelijk tot en met 15 maart 2019.

De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/158297. Hier kunt u aanvullende informatie vinden en kunt u zich aanmelden voor de aanbesteding.

Planning

Na de zomervakantie van 2019 zullen achtereenvolgens de bouwvoorbereiding en bouw van Brede School Weespersluis starten. Het doel is Brede School Weespersluis begin 2021 in gebruik te nemen. Op dat moment zullen ook de leerlingen van de tijdelijke locatie aan de Papelaan verhuizen naar de nieuwbouw.

Meer informatie

Op www.bsweespersluis.nl, de website van de gezamenlijke schoolbesturen, is meer informatie te vinden over de Brede School, de onderwijskundige concepten, aanmelden en de tijdelijke huisvesting. De gemeentelijke website, www.weesp.nl/weespersluis, verschaft informatie over de gehele ontwikkeling van Weespersluis. Regelmatig zullen hier updates worden geplaatst.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken