HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten

Persberichten

 • Gemeente wil woningsplitsing en kamergewijs verhuren aan banden leggen

  (20-10-2020)

  De gemeenteraad van Weesp heeft op 19 oktober in beslotenheid een voorbereidings-besluit genomen om woningsplitsing en kamergewijs verhuren in Weesp aan banden te kunnen leggen. Dit besluit is op 20 oktober in werking getreden.

 • Begroting 2021: Evenwichtige balans tussen onzekere effecten coronacrisis en investeringen

  (20-10-2020)

  Het college van B en W heeft de begroting 2021 aan de leden van de gemeenteraad aangeboden. In deze begroting, met een omvang van 54 miljoen euro, is geprobeerd een evenwichtige balans te vinden tussen het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 “Samen voor elkaar” en de onzekere effecten van de coronacrisis. Komend jaar komt er opnieuw een noodbudget om Weesp zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Ook komt er extra geld voor de verwachte toename in de kosten voor uitkeringen, zorg en ondersteuning als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast wil het college investeren in gezonde schoolgebouwen, cultuur, groen, duurzaamheid en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen.  

 • Weesper erespeld voor Sjoerd Huisingh

  (24-07-2020)

  Op 24 juli 2020 heeft de heer Sjoerd Huisingh de erespeld van Weesp ontvangen. Hij kreeg deze geheel onverwacht uitgereikt door waarnemend burgemeester Van Bochove, nadat hij naar het stadhuis was ‘gelokt’ voor een overleg.

 • Overeenkomst ondertekend voor woningbouwplan Weesperwerf

  (13-07-2020)

  De initiatiefnemers Blauwhoed en Aalberts Ontwikkeling en de gemeente Weesp hebben een anterieure overeenkomst ondertekend om te komen tot de bouw van circa 115 woningen op een deel van het bedrijventerrein aan de Nijverheidslaan.

 • Weesper erepenning voor Cees van Vliet

  (02-07-2020)

  Op 3 juli 2020 heeft ondernemer Cees Van Vliet de erepenning van de stad Weesp ontvangen. Hij kreeg deze geheel onverwacht uitgereikt door waarnemend burgemeester Van Bochove tijdens de officiële heropening van de door hem gerestaureerde Laurentiuskerk.

Archief

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken