HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Op naar een duurzamer Weesp

Op naar een duurzamer Weesp

Weesp in aan het verduurzamen, in 2030 wil de gemeente Weesp klimaatneutraal zijn én met het groen bijdragen aan duurzame wereld. Daarom lopen er nu twee grote programma’s. Dat zijn de regionale uitwerking van de landelijke energie transitie en een nieuw Groen Beleidsplan. Samen zorgen deze twee programma’s er voor dat in de komende jaren Weesp zich steeds verder verduurzaamt.

De Regionale Energie Strategie (RES) is een programma dat als doel heeft de landelijke doelstellingen op het gebied van de energie transitie regionaal en lokaal in te vullen. In 2020 wordt bepaalt hoe Weesp kan bijdragen aan duurzamer Nederland met schone energie en minder uitstoot van schadelijke gassen. Voor dit programma is Nederland opgedeeld in regio’s die allemaal een eigen opgave mee hebben gekregen. In nauw overleg met inwoners en andere belanghebbende stellen de regio’s hun eigen transformatiedoelstellingen vast. De gemeente Weesp verwacht voor de zomer van 2020 dat het Weesper plan is vastgesteld door de raad.

Het Groen Beleidsplan bepaalt hoe het groen in Weesp zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Groen kan op verschillende manieren bijdragen aan een verduurzaming van de gemeente. Bomen en planten leggen CO2 vast en zorgen voor verkoeling. De wortels maken dat Weesp beter bestand raakt tegen extreem weer zoals perioden van droogte of juist heftige regenval. Daarnaast kan het gemeentelijk groen een bijdrage leveren voor een verbetering van de biodiversiteit onder bijvoorbeeld insecten en vogels.

Vanuit het groen beleidsplan en de RES worden verschillende activiteiten georganiseerd en plannen gemaakt. U vindt de huidige ontwikkelingen binnen deze plannen via onderstaande pagina's.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken