HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Ontwerp Omgevingsvisie naar gemeenteraad

Ontwerp Omgevingsvisie naar gemeenteraad

De gemeente Weesp heeft de 109 zienswijzen die zijn binnengekomen op de Ontwerp Omgevingsvisie gelezen en verwerkt in een uitgebreide beantwoording. In de beantwoording staat ook of de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing in de omgevingsvisie. Het college heeft de omgevingsvisie nu vastgesteld en biedt deze ter vaststelling bij de gemeenteraad aan. De Omgevingsvisie staat geagendeerd voor de vergadering van de Commissie SOB van 5 oktober 2021 en de vergadering van de Gemeenteraad van 14 oktober 2021.

Waar de visie over gaat

In de omgevingsvisie leest u hoe Weesp haar ruimtelijke toekomst voor zich ziet. De gewenste koers is beschreven aan de hand van vier opgaven: Prettig en Veilig Wonen, Economisch Vitaal en Ondernemend, Klimaatneutraal en Klimaatbestendig en Lokale Identiteit en Waardevolle Leefomgeving. De 14 kernwaarden van Weesp vormen de basis.

De hoofdboodschap is dat Weesp ruimte biedt voor ontwikkelingen en de uitdagingen van de toekomst aangaat, maar dichtbij haar eigen identiteit blijft. De bijzondere kwaliteiten van Weesp, zoals de historische binnenstad, de ligging aan de Vecht en het groene landschap worden beschermd, versterkt en beter toegankelijk gemaakt.

Inspreken?

Kijk op: https://weesp.raadsinformatie.nl voor meer informatie over de raadscommissievergadering en de mogelijkheid tot inspreken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken