HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Onderscheidingen

Onderscheidingen

Kent u iemand die een onderscheiding verdient?

Om een aanvraag in behandeling te nemen dient u te vermelden: naam en contactgegevens van de te onderscheiden inwoner, redenen van verlening en uw eigen contactgegevens.

De onderscheidingen worden niet vaak toegekend, om de uiting van waardering hoog te houden. De onderbouwing van de aanvraag (waarom vindt u dat iemand in aanmerking komt?) is daarom van groot belang. Bij de verschillende soorten gemeentelijke onderscheidingen vindt u hierover meer informatie. Houdt u rekening met een behandeltermijn van de aanvraag van ongeveer 8 weken (afhankelijk van het soort onderscheiding).

U kunt uw aanvraag voor een gemeentelijke onderscheiding sturen aan: College van B&W Gemeente Weesp, Postbus 50099, 1380 GB Weesp.

Weesper trots

Weesp kent gelukkig veel mensen die zich inzetten voor anderen. Inwoners waarop we trots mogen zijn. Om die mensen te eren en ze te bedanken voor hun inzet, heeft de Gemeente Weesp een aantal gemeentelijke onderscheidingen.

Daarnaast zijn er ook koninklijke onderscheidingen.

Gemeentelijke onderscheidingen

De wettelijke basis voor de gemeentelijke onderscheidingen is vastgelegd in de verordening. Het college van B&W is bevoegd om tot uitreiking van een gemeentelijke onderscheiding over te gaan.

Inwoners die de Erepenning ontvangen, mogen zich ereburger van Weesp noemen. De inwoners die één van de andere erkenningen krijgen, worden door de gemeente gezien als ambassadeurs voor de stad. Aan alle gemeentelijke onderscheidingen is een oorkonde verbonden, die de onderscheiden Weesper bij uitreiking van de onderscheiding ontvangt.

Weesp kent vijf soorten gemeentelijke onderscheidingen. Dit zijn de:

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken